Komunikat – zmiany w formach prowadzenia zajęć od 26.10.2020r. w ZSMuz. w Legnicy

W związku z wejściem w życie  kolejnych zmian w   Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19 informuję o zmianach obowiązujących  od dnia 26.10.2020 r.  do  8.11.2020r. dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy:

  1. Uczniowie klas 1-3 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. wszystkie zajęcia ogólnokształcące i artystyczne realizują w formie stacjonarnej zgodne z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych,
  2. Uczniowie klas 4-6 OSM I st. i uczniowie wszystkich klas OSM II st. zajęcia zbiorowe ogólnokształcące, ogólnomuzyczne  oraz zajęcia  indywidualne (instrument główny, praca z akompaniatorem, zajęcia z akompaniatorem, fortepian dodatkowy, fortepian obowiazkowy  )realizują  zdalnie zgodnie z obowiązującym w szkole tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych, z wykorzystaniem Microsoft Teams i e - dziennika Mobireg
  3. Uczniowie wszystkich klas Szkoły Muzycznej I st., wszystkich klas Szkoły Muzycznej  II st. zajęcia zbiorowe  ogólnomuzyczne i indywidualne (instrument główny, praca z akompaniatorem, zajęcia z akompaniatorem, fortepian dodatkowy, fortepian obowiązkowy, fortepian dla wokalisty ) realizują  zdalnie zgodnie z obowiązującym w szkole tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych, z wykorzystaniem  Microsoft Teams i e - dziennika Mobireg,
  4. Zajęcia chóru, orkiestry, zespołów kameralnych, zespołów instrumentalnych realizowane są zdalnie w formie ustalonej przez nauczyciela prowadzącego.
  5. Odwołane zostają planowane w I – szym semestrze b.r.szk. (od 26.10.2020r) Przesłuchania techniczne dla uczniów wszystkich sekcji muzycznych.
  6. W trakcie nauczania zdalnego obowiązują formy prowadzenia zajęć, sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów określone „Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania – zdalne nauczanie„ dostępnymi na stronie internetowej szkoły – ZSMuz.pl
  7. Godziny pracy psychologa szkolnego realizowane są częściowo w formie zdalnych konsultacji i porad udzielanych uczniom i rodzicom.

 

Powyższe zasady obowiązują  do 8 listopada 2020r. .

Lucyna Huzarska

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: