Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy

 

Pomysł, inicjujący powstanie Międzyszkolnego Konkursu Akordeonowego, zrodził się w czasie, w którym pan Julian Kwiatkowski – nauczyciel akordeonu - pracując w trzech szkołach jednocześnie: Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Lubinie i Szkole Muzycznej I i II st. im.  Franciszka  Liszta  w  Głogowie,  uczestniczył w organizowanych w każdej z nich tzw. szkolnych konkursach akordeonowych.  Nakreślił wówczas wizję zastąpienia tych trzech miniaturowych konkursów jednym,   międzyszkolnym, obejmującym swym zasięgiem szkoły muzyczne w Legnicy, Lubinie i  Głogowie. Zaproponował również, aby pozostać przy dotychczasowych założeniach i - przede  wszystkim - utrzymać zasadę powszechności udziału w nim każdego ucznia, prezentującego jeden dowolnie, najlepiej samodzielnie, lub przy delikatnej sugestii  nauczyciela, wybrany utwór, bez określania jego formy, czasu trwania i charakteru. Ta zasada  miała dotyczyć również uczestnictwa wszystkich nauczycieli w jury konkursu, przy zastrzeżeniu, iż nauczyciel nie ocenia własnego wychowanka. Pomysł został zaakceptowany  zarówno przez nauczycieli jak i przez dyrekcje szkół, tym bardziej, że określona została  forma proporcjonalnego współfinansowania konkursu, w zależności od liczby kształcących się aktualnie w danej szkole uczniów. Ustalono również formułę naprzemiennej organizacji tej imprezy tak, aby gospodarzem kolejnej edycji, była zawsze inna szkoła.

Początkowo zakładano uczestnictwo tylko uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia, z czasem jednak, wraz z dołączeniem do konkursu kolejnych szkół: Zespołu Szkół  Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kłodzku, dostrzeżono potrzebę uczestniczenia w nim również uczniów stopnia drugiego, zespołów akordeonowych i zespołów kameralnych z udziałem tego instrumentu.

Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy jest imprezą ciągle rozwijającą się i popularną w regionie, o czym świadczyć może tendencja do stałego powiększania się grona szkół w nim uczestniczących. Od X edycji do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia nr 3 we Wrocławiu.

Wzrasta też systematycznie jego ranga. Dzieje się tak, między innymi, dzięki coraz częstszej obecności na nim wybitnych autorytetów w dziedzinie akordeonu, profesorów wyższych uczelni muzycznych, pełniących funkcję przewodniczących jury, oraz konsultantów, prowadzących w ramach konkursu warsztaty metodyczne i seminaria dla uczniów i nauczycieli.

Formuła konkursu, a w szczególności wspomniana wyżej zasada powszechnego w   nim uczestnictwa, przyczynia się do spontanicznego charakteru tej imprezy, postrzeganej  jako święto akordeonu i muzyki akordeonowej.  Brak ograniczeń co do charakteru i formy repertuaru, wybieranego zwykle przez samych uczestników, powoduje wyjątkową barwność i atrakcyjność prezentacji konkursowych, co ma duże znaczenie dla uczniów i ich rodziców  obserwujących, porównujących i, co najważniejsze, mających możliwość prześledzenia całego cyklu kształcenia w pierwszym i drugim stopniu.

Obecność wszystkich nauczycieli w jury konkursu stwarza okazję do dzielenia się spostrzeżeniami, wymiany poglądów, wyciągania wniosków i dyskutowania o wysłuchanych  prezentacjach uczniowskich. Jest to również możliwości wspólnej obserwacji, porównań, a  także wzbogacenia swoich zasobów nutowych o pojawiające się nowe propozycje  repertuarowe. Na poszerzenie wiedzy w sferze kształcenia muzycznego i doskonalenie  swojego warsztatu pedagogicznego nieoceniony wpływ ma również obserwacja lekcji prowadzonych przez zaproszonych konsultantów.

Coroczne edycje Międzyszkolnego Konkursu Akordeonowego są czynnikiem integrującym nie tylko środowisko akordeonowe regionu, ale zbliża również uczestniczące  w  nim szkoły, a tylko takie, szeroko pojmowane działanie w kierunku kształcenia muzycznego i wychowania poprzez sztukę dzieci i młodzieży, może przynieść pożądane efekty. Przytoczone uwagi i spostrzeżenia mają potwierdzenie w pochlebnych opiniach zapraszanych konsultantów. 

Do tej pory miało miejsce dwanaście edycji Międzyszkolnego Konkursu Akordeonowego: 

 • I Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Lubinie, 19.04.2004r.
 • II Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Głogowie, 20.04.2005r.
 • III Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Legnicy, 21.04.2006r.
 • IV Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Lubinie, 29.05.2007r.
 • V Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Głogowie, 20.05.2008r.
 • VI Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Wałbrzychu, 16.06.2009r.
 • VII Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Legnicy, 02.06.2010r.
 • VIII Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Lubinie, 18.04.2011r.
 • IX Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Głogowie, 22-23.05.2012r.
 • X Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Wałbrzychu, 08.06.2013r.
 • XI Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Legnicy, 10-11.06.2014r.
 • XII Międzyszkolny Konkurs Akordeonowy w Lubinie, 22-23.05.2015r.

 

 • Czytany 4032 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: