Seminarium Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej oraz Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej

Pomysł stworzenia interesującej formy przekazu wiedzy i pasji śpiewu narodził się w roku szkolnym 2004/2005. Całość wyrosła z potrzeby przekazania młodym wokalistom rzetelnej wiedzy o technice śpiewu. Uczniowie – w atmosferze święta - otrzymali możliwość praktycznego doświadczenia i poznania całej palety dźwiękowej, technik, terminów i literatury muzycznej epoki „w której wszystko się zaczęło…” oraz samej istoty śpiewu Bel canto oraz jej niezastąpionej doskonałości. Z czasem seminaria zostały wzbogacone o wykłady zaproszonych gości – specjalistów w danej dziedzinie wiedzy muzycznej, a przedsięwzięcie stało się przestrzenią dla dzielenia się wiedzą o metodach i formach pracy pedagogicznej. W 2014 roku obchodzony był Jubileusz 10-lecia Seminariów. W roku  szkolnym 2015/16  odbędzie  się już XII Seminarium.

W 2013 roku seminarium zostało rozdzielone na dwa równoległe i współistniejące wydarzenia: Seminarium Arii Starowłoskiej i Muzyki Dawnej – zajęcia i formy szkoleniowe dotyczą wokalistów oraz instrumentalistów różnych specjalności oraz Seminarium Dzielenia się Wiedzą w Zakresie Wokalistyki i Pedagogiki Wokalnej – prelekcje, wykłady, koncerty i pokazy przeznaczone dla uczniów – wokalistów lub dla pedagogów, nauczających w tej specjalności i pozostałych nauczycieli, którzy pracują z młodymi wokalistami: teoretyków, tancerzy, aktorów i lektorów języków obcych.

Coroczne spotkania mają uczyć szacunku do rzetelnej wiedzy o technice śpiewu i traktowania tej dziedziny holistycznie. Seminaria w swojej istocie mają służyć integracji środowiska szkolnego i środowiska wokalnego. Nauka na Wydziale Wokalnym w szkole muzycznej II st. trwa tylko 4 lata, dlatego też intensyfikacja nauczania jest tu po prostu niezbędna. Powodzenie seminariów dowodzi, że nauka śpiewu może przebiegać w radosnej i budującej atmosferze, co naprawdę cieszy i utwierdza w przekonaniu, że jest to bardzo dobry pomysł.

Pomysłodawczynią i organizatorką Seminariów jest Agnieszka Justyna Szumiło – nauczycielka śpiewu solowego.

 

  • Czytany 3284 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: