Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy. Uczniowie klas OSM I i II st. - pod przewodnictwem pani Haliny Broszkiewicz - Cielicy, Magdaleny Baranowicz oraz Ilony Kameckiej przygotowali apel historyczny upamiętniający 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 
Młodzież przypomniała najważniejsze wydarzenia czasów okupacji, zwracając szczególną uwagę na heroiczną obronę Westerplatte, wkroczenie na wschodnie terytorium kraju Armii Czerwonej, powstanie Polskiego Państwa Podziemnego czy wybuch powstania warszawskiego. Ta ciekawa lekcja historii uzupełniona została o pieśni i poezję. Podczas apelu można było usłyszeć  m.in. "Hymn Armii Krajowej" w wykonaniu chóru, "Biały krzyż" w interpretacji Adrianny Wilk z klasy V OSM II st, "Szukam słowa" - wiersz W. Szymborskiej recytowany przez Majanę Wolak z kl. V OSM II st. 
Po części artystycznej Pani Dyrektor Lucyna Huzarska przywitała uczniów, ich rodziców, gości oraz wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególną uwagę zwróciła na dzieci z klas pierwszych, które zechciały związać swoje losy z naszą szkołą i tym samym rozpocząć kształcenie ogólne oraz muzyczne. Pani Dyrektor zapewniła, że wszyscy dołożą wszelkich starań, aby w naszej szkole uczniowie czuli się bezpiecznie oraz mogli realizować swoje pasje. Nie zabrakło również życzeń skierowanych do nauczycieli, aby ciężka praca przez nich podejmowana przynosiła efekty, a rok szkolny zakończył się sukcesem. 
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: