DOT. ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do świetlicy, proszeni są o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeniowych wraz z oświadczeniem o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka do 20.08.2022r. do Sekretariatu szkoły lub przesłać drogą mailową.

Termin rozpatrzenia wniosków - 25.08.2022r.

 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: