Pocztówka z wakacji

 
Rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji” Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych i bardzo malarskich prac.
Spośród nich prezentujemy najciekawsze, wśród których zostały przyznane nagrody.
1 miejsce – ex aequo Marysia Palińska i Kuba Jankowy,
2 miejsce Marika Pańków,
3 miejsce Ania Bidniuk
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: