Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/ 2022 w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy

 

Witając uczniów w nowym roku szkolnym w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, informujemy, że forma rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022  uwzględnia wytyczne MEiN,MZ w sprawie funkcjonowania placówek  oświatowych.

1.Uczniowie OSM I st. i OSM II st.  spotkają się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych wg. podanego harmonogramu, z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa.

2.Uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na galowo, na 10 minut przed planowanym spotkaniem  i oczekują na wychowawców  przed wyznaczoną harmonogramem salą lekcyjną .

3.W spotkaniach z wychowawcami mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi.

4. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły !wyjątkiem są rodzice uczniów kl. I A i I B OSM I st. – uczniom może towarzyszyć 1 rodzic.

5.Uczniowie wchodząc do szkoły powinni mieć swoje maseczki, w których poruszają się w częściach wspólnych szkoły.

6.. Wchodząc do szkoły uczniowie oraz osoby z zewnątrz  zobowiązanesą do dezynfekcji rąk

7. Podczas spotkań uczniów z wychowawcami odbędą się krótkie mini apele, upamiętniające rocznicę Wybuchu II – giej Wojny Światowej. Uczniowie zostaną zapoznani z procedurami i obowiązującymi zasadami zachowania bezpiecznego pobytu ucznia w szkole, a także  rozkładem zajęć grupowych .

8. Rodzice zostaną zapoznani z tygodniowym rozkładem zajęć grupowych poprzez dziennik elektroniczny.

9.Spotkania indywidualne uczniów z nauczycielami instrumentów i śpiewu solowego w celu ustalenia tygodniowego planu zajęć, będą mieć miejsce przy zachowaniu obowiązujących procedur, ściśle wg  podanego harmonogramu:

1 września 2021r. – Akademia Rycerska i Zamek Piastowski

 

- nauczyciele instrumentów smyczkowych i gitary dyżurują od godziny 10.00 do 12.30

- nauczyciele instrumentów klawiszowych dyżurują od godz. 13.00 do 15.30

- nauczyciele instrumentów dętych dyżurują od godz. 11.00 do 14.00

2 września 2021r. – Akademia Rycerska i Zamek Piastowski

- nauczyciele instrumentów smyczkowych i gitary dyżurują od godz. 13.00 do 15.00,

- nauczyciele instrumentów klawiszowych dyżurują od godz. 15.30 do 17.30,

- nauczyciele instrumentów dętych i śpiewu solowego dyżurują od godz. 14.00 do 16.00.

 10. W przypadku konieczności obecności rodzica przy ustalaniu planu zajęć indywidualnych, rodzic zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk, zasłonięcia ust i nosa z wykorzystaniem maseczki, zachowania wymaganej odległości społecznej Rodzice przed wejściem na teren szkoły  dokonują wpisu w „zeszycie wejść” znajdującym się na portierni szkoły w budynku Akademii Rycerskiej lub Zamku Piastowskiego .

11.Próba kontaktu rodzica z danym nauczycielem instrumentu w dniu 1 i 2 września 2021r., poza wyznaczonymi w pkt 9 przedziałami czasowymi, będzie niemożliwa. Wskazany harmonogram ma zminimalizować liczbę osób z zewnątrz przebywających jednocześnie na terenie szkoły.

12. Na terenie szkoły zabronione jest tworzenie grup uczniów i rodziców oczekujących na spotkanie z nauczycielem instrumentu w celu ustalenia tygodniowego planu zajęć. Należy wykorzystać strefę bezpiecznego oczekiwania przed budynkiem szkoły.

                                 

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami klas OSM I st.

klasa

godz.

nr sali

Wychowawca

1 A OSM I st.

8.30-9.15

234

Elżbieta Stasz

1 B OSM I st.

8.30 – 9.15

235

Monika Kowalczyk

2  OSM I st.

9.30 – 10.00

226

Maria  Nazarewicz

3 A OSM I st.

9.45 – 10.15

234

Edyta Sandura

3 B OSM I st.

10.45 – 11.15

235

Edyta Musielak

4 A OSM I st.

9.00 – 9.45

210

Dariusz Szczepanik

4 B OSM I st.

10.00 – 10.45

214

Paulina Lisowska

5 A OSM I st.

10.15 – 11.00

207

Agata Woźniak - Lewicka

5 B OSM I st.

10.15 – 11.00

231

Paweł Muchowski

6 A OSM I st.

10.30 – 11.15

206

Elżbieta Sitko

6 B OSM I st.

10.30 – 11.15

230

Beata Szczepanik

 

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami klas OSM II st.

klasa

godz.

nr sali

Wychowawca

1 A OSM II st.

8.45 – 9.30

206 zamek

Anna Wagner

1 B OSM II st.

8.45 – 9.30

108 zamek

Anna Bałka - Kluwak

2 A OSM II st.

9.30 – 10.15

207 zamek

Magdalena Baranowicz

2 B OSM II st.

9.30 – 10.15

102 zamek

Bożena Płotecka

4 OSM II st.

10.00 – 10.45

118 zamek

Halina Broszkiewicz-Cielica

5 OSM II st.

10.00 – 10.45

10 zamek

Agnieszka Kostrzewa-Mała

6 OSM II st.

10.00 – 10.45

206 zamek

Danuta Ksiądzyna

 

Spotkania indywidualne uczniów z nauczycielami instrumentów / śpiewu solowego/akompaniatorami

Lp.

Nazwisko nauczyciela

Imię nauczyciela

sala

budynek szkoły

1.09.2021 środa

godz.

2.09.2021 czwartek godz.

sekcja

 

1.     

Badecka

Anna

104

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

2.     

Błach

Maciej

7

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

3.     

Darska

Marzena

218

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

4.     

Darski

Paweł

218

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

5.     

Dragan

Alicja

220

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

6.     

Dragan

Konrad

212

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

7.     

Fornagiel

Małgorzata

105

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

8.     

Grabowski

Kamil

8

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

9.     

Gruszecki

Patrycjusz

209

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

10. 

Janusz

Marek

202

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

11. 

Janusz-Ceroń

Natalia

201

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

12. 

Kamecka

Ilona

113

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

13. 

Kasiłowska

Aleksandra

106

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

14. 

Kobayashi

Monika

110

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

15.  

Kociołek

Michalina

232

AR

13.00-15.30

*

instr.klaw.

16. 

Kowalczyk

Marta

209

AR

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

17. 

Kowalczyk

Zbigniew

106

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

18. 

Koziar

Piotr

208

AR

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

19. 

Kwiatkowska

Bogumiła

106

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

20. 

Kwiatkowska

Elżbieta

222

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

21. 

Lisowska-Gołek

Aleksandra

11

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

22. 

Łucki

Andrzej

101

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

23. 

Malawski

Filip

207

Zamek

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

24. 

Malec

Michał

231

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

25.  

Marut

Tomasz

232

AR

13.00-15.30

*

instr.klaw.

26. 

Mielnik

Natalia

107

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

27. 

Modrzejewski

Mariusz

15

Zamek

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

28. 

Muzioł

Jacek

110

AR

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

29. 

Natanson

Wojciech

16

Zamek

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

30. 

Palmowski

Krzysztof

109

AR

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

31. 

Paryżak

Michał

214

AR

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

32. 

Pazio-Grygiel

Beata

8

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

33. 

Piskórz

Renata

216

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

34. 

Poloch

Anna

221

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

35. 

Rodzeń-Jarosz

Bożena

107

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

36. 

Rydz

Ryszard

115

Zamek

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

37. 

Rzonca

Anna

217

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

38. 

Siejka

Alicja

219

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

39. 

Sochal-Matuszyk

Małgorzata

208

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

40. 

Stachowski

Arkadiusz

212

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

41. 

Stasz

Bernadeta

7

Zamek

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

42. 

Stuczyński

Paweł

216

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

43. 

Swaczyna - Mazurek

Anna

117

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

44. 

Szczepanik

Beata

215

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

45. 

Szporka

Zbigniew

225

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

46. 

Szuber-Wolny

Ludmiła

4

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

47. 

Szymajda

Wiktor

209

AR

03.09.2021

12.00-14.00

instr.klaw.

48. 

Środa

Sebastian

215

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

49. 

Trepiak

Janusz

112

AR

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

50. 

Trepiak

Karolina

113

AR

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

51. 

Wachowski

Ryszard

104

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

52. 

Wagner

Sławomir

15

Zamek

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

53. 

Widz

Andrzej

210

AR

11.00-14.00

14.00-16.00

instr.dęte

54. 

Woźny

Małgorzata

103

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

55. 

Woźny

Zbigniew

102

AR

10.00-12.30

13.00-15.00

instr.smyczk.

56. 

Wróblewska

Karolina

102

AR

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

57. 

Zyber

Damian

206

Zamek

13.00-15.30

15.30-17.30

instr.klaw.

                     

 

 

 

 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: