DOT. ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do świetlicy, proszeni są o dostarczenie wypełnionych kart zgłoszeniowych wraz z oświadczeniem o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka i podpisaną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Wymienioną dokumentację należy złożyć w sekretariacie (lub pozostawić na portierni Akademii rycerskiej - I p.) w terminie do 30.08.2021r.
Dzieci będą przyjmowane do świetlicy zgodnie z Regulaminem świetlicy, dostępnym na stronie internetowej szkoły.
Termin rozpatrzenia wniosków zostaje przesunięty do 31.08.2021r.
 
 
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: