Gratulacje !

Gratulujemy sukcesu Joannie Łuckiej - uczennicy klasy III c/6 Szkoły Muzycznej I st. w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy.  Joanna biorąc udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Klas Instrumentów Dętych w Wadowicach (maj 2021r.), przy licznej i mocnej konkurencji otrzymała wyróżnienie. Konkurs był jednoetapowy, a udział w nim wzięło 264 uczestników.

Joanna  uczy w klasie fletu i doskonali swoje umiejętności gry na instrumencie pod kierunkiem Pani Marty Kowalczyk. Cieszymy się z sukcesu uczennicy, sukcesu Jej nauczyciela instrumentu  oraz  nauczyciela  – akompaniatora Pani Natalii Ceroń – Janusz.  Życzymy dalszych sukcesów i dużo wytrwałości  podczas codziennej pracy nad doskonaleniem umiejętności gry na instrumencie oraz radości z muzykowania i dzielenia się  tymi umiejętnościami podczas wielu prezentacji koncertowych i konkursowych.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: