Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele.

Na podstawie  wprowadzanych od 19.10.2020r. nowych zasad profilaktyki przeciw COVID – 19 w szkołach  w oparciu o żółte i czerwone strefy zakażeń , a także Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej wydanym w porozumieniu z Departamentem Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej  informuję, że:

1. Uczniowie  Szkoły  Muzycznej  I st. i Szkoły Muzycznej II stopnia od 19.10.2020r. stacjonarnie realizować będą jedynie  naukę gry na poszczególnych instrumentach oraz  naukę śpiewu solowego. Jednocześnie wprowadzone zostaje dla uczniów w/w szkół nauczanie hybrydowe w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo.  O obowiązujących zasadach prowadzenia nauczania hybrydowego zostaniecie Państwo i uczniowie jak najszybciej poinformowani.  

2.  Uczniowie  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz klasy IA, IB i klasa II Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. wszystkie zajęcia ogólnokształcące, ogólnomuzyczne grupowe i zajęcia indywidualne muzyczne (instrument, zajęcia z akompaniatorem, praca z akompaniatorem) w dalszym ciągu  realizują jedynie  w formie stacjonarnej.  

3. Uczniowie klas III – VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. od 19.10.2020r. realizować będą   stacjonarnie jedynie zajęcia nauki gry na poszczególnych instrumentach. Jednocześnie  wprowadzone zostaje nauczanie zdalne  dla wszystkich przedmiotów w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo (zajęcia ogólnokształcące, ogólnomuzyczne).  O obowiązujących zasadach prowadzenia nauczania zdalnego zostaniecie Państwo i uczniowie poinformowani.    Pozdrawiam serdecznie.

   

Lucyna Huzarska
Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych  w Legnicy

 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: