Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020r.

Dzień Edukacji Narodowej – Święto Nauczycieli i Pracowników Oświaty - jest jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, przypomina bowiem o pracy wykonywanej na rzecz młodego pokolenia.

Za nami rok szkolny, jakiego polski system oświaty dotąd nie znał. Przez trzy miesiące kształciliśmy naszych uczniów, pracując z nimi na odległość. To Państwo – Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych - wprowadziliście nauczanie zdalne, z dnia na dzień dostosowując formy pracy do etapów edukacyjnych i specyfiki przedmiotów. Każdy z nas – dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice – znalazł się w zupełnie nowej, niecodziennej sytuacji. Zdalne kształcenie było dla wszystkich doświadczeniem pełnym wyzwań i zmagań. 

Pomimo tych utrudnień, realizowaliście Państwo swoje zadania z zaangażowaniem oraz poczuciem odpowiedzialności. To dzięki Państwu poziom kształcenia ogólnego i muzycznego utrzymywał się na wysokim poziomie. W tym trudnym czasie byliście blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając podczas nauki na odległość. Ograniczenia związane z czasem pandemii nie przeszkodziły naszym uczniom odnieść sukcesy edukacyjne, za którymi stoi Wasza praca, cierpliwość, zrozumienie potrzeb zarówno naszych wychowanków, jak i ich rodziców. Dzisiaj mogę podziękować za wspaniałe wyniki ubiegłorocznych ósmoklasistów, maturzystów, dyplomantów, kontynuację edukacji w wybranych przez uczniów szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych, w tym uczelniach muzycznych, podziękować za wspaniałe wyniki na świadectwach promocyjnych i końcowych.

Drodzy Nauczyciele, szczerze i gorąco dziękuję za ten nietypowy rok. Trwający stan epidemii był czasem stresującym, który wymógł na nas wszystkich zmianę zachowań i nabycie wielu nowych umiejętności. Jedni poradzili sobie z tym lepiej, inni słabiej, wszyscy jednak wykazali się zaangażowaniem.

Po tym roku sprawniej poruszamy się w wirtualnym świecie, ale też wiemy, że nawet najlepszy sprzęt nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z uczniami. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania.

Wyrazy uznania kieruję również do tych, którzy zaangażowali się nie tylko w realizację swoich obowiązków, ale w tym trudnym czasie ogromny wysiłek włożyli również w pomoc innym.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Przed nami kolejne wyzwania nie tylko związane z edukacją, ale też z zapewnieniem bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania szkoły w czasie ciągle trwającej pandemii.

Dzień Edukacji Narodowej w tym roku również obchodzimy w okresie niezwykle trudnym dla nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi. To czas, w którym część nauczycieli i uczniów naszej szkoły przebywa na ścisłej kwarantannie lub podlega nadzorowi epidemiologicznemu. Jest to również czas częściowo zdalnego i stacjonarnego nauczania. Sytuacja ta wymaga od nas wszystkich podejmowania dodatkowych działań, wprowadzania zmian w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie całego naszego środowiska szkolnego.

Drodzy Nauczyciele, nie traćmy czujności, ale również radości wynikających z realizowanych zadań i wzajemnych kontaktów. Jestem pewna, że przetrwamy ten trudny czas, troszcząc się o siebie nawzajem, przy zachowaniu zwiększonej dyscypliny na co dzień.
 

W tym szczególnym dniu dziękuję za wszystkie Państwa starania, które wkładacie w wychowanie i edukację, za codzienne, czasami żmudne kształtowanie postaw naszych uczniów. To Państwo jesteście na co dzień przewodnikami swoich wychowanków, odkrywacie ich mocne strony, cieszycie się z ich sukcesów, a w trudnych chwilach wspieracie. To Wy – Nauczyciele uczycie, jak mają być dobrymi, mądrymi ludźmi, pokazujecie, że dzięki przeżywanym niepowodzeniom można odkryć swą siłę, a prawdziwie życzliwego człowieka spotkać w momencie największego upadku.

Każde Wasze dobre słowo dodaje skrzydeł uczniowi i pozwala uwierzyć we własne siły. Wiem, że to wszystko wymaga czasu, który ofiarowujecie swoim uczniom oraz wiary w swoich podopiecznych.

Dziękując wszystkim nauczycielom, składam wyrazy uznania laureatom Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Pani Marii Nazarewicz, Pani Annie Rzoncy, Pani Annie Wagner oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej – Pani Halinie Broszkiewicz - Cielicy. Gratuluję również pedagogom nagrodzonym Nagrodą Prezydenta Miasta Legnica – Panu Wiktorowi Szymajdzie i Panu Rafałowi Dorobkowi.

Za ubiegłoroczną pracę w tak trudnych okolicznościach, wyjątkowe wsparcie i zaangażowanie dziękuję wielu nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi naszej szkoły, przyznając Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy.

W dniu Święta Edukacji Narodowej życzę nauczycielom, aby każdy dzień wynagradzał podejmowany przez Państwa trud pracy, cierpliwości, zrozumienia i ciepła, jakim darzycie swoich uczniów. 

Życzę, abyście mieli poczucie ważności wykonywanego zawodu oraz jak najczęściej doświadczali uznania i wdzięczności uczniów oraz rodziców.

Życzę zdrowia i wszelkiego dobra w życiu osobistym wszystkim pracownikom naszej szkoły.

                                                                                                          Z wyrazami szacunku
 Lucyna Huzarska
Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

 

 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: