Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię

Rok 2023 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika. Datę
powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci polskiego astronoma.
Mikołaj Kopernik był człowiekiem wszechstronnym - prawnikiem, lekarzem,
astronomem, matematykiem, fizykiem, teologiem i filozofem.

Cele konkursu:
1. Ukazanie sylwetki Mikołaja Kopernika jak wielkiego uczonego.
2. Rozpropagowanie działalności i dokonań Mikołaja Kopernika.
3. Kreatywność i oryginalność działań plastycznych.
4. Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
5. Wspieranie postaw twórczych dzieci i młodzieży.
Najbardziej cieszy fakt, że uczniowie sięgnęli po różne techniki plastyczne: olej, tempera, pastel, ołówek czy wydzieranka i że wykazali się twórczą inwencją.
1 miejsce ex aequo Marysia Palińska i Ania Siwek,
2 miejsce Helena Wańkowicz,
3 miejsce Jan Daniluk
Wyróżnienie Irena Hawryluk
Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie.

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: