Witaj Majowa Jutrzenko!

W tym roku już po raz  232. obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To jedna z najpiękniejszych i najbardziej radosnych kart historii Polski. Przypomnijmy sobie dawne dzieje. 
 
Projekt Konstytucji 3 maja powstał dzięki współpracy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze stronnictwem patriotycznym, skupiającym dużą grupę posłów na sejm. Monarcha pracował nad tą ustawą ze swoimi stronnikami od końca 1790 roku. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku. Głównymi autorami Konstytucji 3 maja byli: wspomniany król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Co ciekawe, ustawę z 3 maja poprzedziły dwie ustawy z tego roku, które stanowiły integralną część Konstytucji. Były to odpowiednio ustawy z 24 marca, o reorganizacji sejmików oraz z 18 kwietnia, o sprawach mieszczan i ustroju miast.

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była 

 

Konstytucji zostały zniweczone już w połowie 1792 roku przez konfederację targowicką zawiązaną w porozumieniu z carycą Rosji Katarzyną II oraz wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku - przez 123 lata rozbiorów, konstytucja była symbolem dążeń narodu do niepodległości państwa.

 

W tym roku w naszej szkole tradycyjnie odbył się apel upamiętniający te doniosłe wydarzenia. Młodzież pod kierunkiem Pani Haliny Broszkiewicz- Cielicy, Pana Marka Daczkowskiego, Pani Ilony Kameckiej- przygotowała program artystyczny, manifestując swoje przywiązanie do ojczyzny. Taka postawa życiowa młodych ludzi napawa nas ogromną dumą. 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: