Ważny komunikat!

Ważne!
 
VI Ogólnopolski Konkurs Obojowo-Fagotowy w Legnicy
 
Informacja dot. Programu konkursowego uczestników Grupy II
 
W odpowiedzi na państwa zapytania, mając na uwadze umożliwienie wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Obojowo - Fagotowym jak największej liczby uczniów, po konsultacjach z członkami Jury, w programie Grupy II dopuszczamy możliwość uzupełnienia wymiaru czasowego prezentacji: drugą miniaturą lub częścią utworu cyklicznego, jak również wykonanie tematu z wariacjami tak, aby całość prezentacji konkursowej mieściła się w czasie 5-8 minut.
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: