Kalendarz szkoły

KALENDARZ

Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy

rok szkolny 2022 / 2023

 

Rok szkolny

1.09.2022r. - 23.06.2023r.

 

 

I semestr:

1.09.2022r. – 31.01.2023r.

 

 

II semestr:

1.02. – 23.06.2023r.

 

 

zimowa przerwa świąteczna

23.12- 31.12.2023r.

 

 

ferie zimowe

13.02.- 26.02.2023r.

 

 

wiosenna przerwa świąteczna

06.04.- 11.04.2023r.

 

 

zakończenie r.szk. dla absolwentów SM I st.

23.06.2023r.

 

 

zakończenie roku dla ucz. ZSMuz.

23.06.2023r.

 

 

przerwa wakacyjna

24.06. – 31.08.2023r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2022; 02.05.2023: 09.06.2023

 

 

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

 

29.08.2022r. godz. 11.00

Inauguracyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

 

09.09.2022r. godz. 14.30

Rada Pedagogiczna

 

 

15.12.2022.

Klasyfikacyjne - I semestr (6 OSM i SM II st. instr.,4 wok.)

 

 

25.01.2023r.

Klasyfikacyjne - I semestr

 

 

02.02.2023r.

Plenarne - I semestr

 

 

17.04.2023r.

Klasyfikacyjne - II semestr (6 OSM i SM II st. instr.,4 wok.)

 

 

16.06.2023r.

Klasyfikacyjne roczne

 

 

21.06.2023r.

Plenarne

 

 

Przesłuchania, egzaminy

 

 

12-24.01.2023r.

Przesłuchania półroczne OSM i SM I i II st.

 

 

02-15.06.2023r.

Przesłuchania i egzaminy końcowe i końcoworoczne

 

 

Wywiadówki

 

 

02-09.09.2022r.

Zebrania z rodzicami OSM I i II st.

 

 

24.10 – 04.11.2022r.

Wywiadówki z popisami - dot. instrumentów głównych

 

 

10.11.2022r.

Ogólnoszkolne konsultacje OSM i SM I i II st. /godz.16.30

 

 

26-31.01.2023r.

Zebrania z rodzicami OSM I i II st. / wywiadówki

 

 

26-31.01.2023r.

Spotkania informacyjne z naucz. instr. gł.

 

 

24-28.04.2023r.

Wywiadówki z popisami - dot. instrumentów głównych

 

 

27.04.2023r.

Ogólnoszkolne konsultacje OSM I i II st. godz.16.30

 

 

 

REKRUTACJA

12.04.-03.05.2023r.

kursy przygotowawcze do OSM I st.

4-8.05.2023r.

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego w OSM I st.

29.05.-15.06.2023r.

kursy przygotowawcze do SM I st.

19-22.06.2023r.

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego w SM I st.

19-22.06.2023r.

egzaminy wstępne do SM II st. i OSM II st.

Podania – wnioski:

do OSM I i II st. – 1.02- 31.03.2023r.

do SM I i II st. – 1.03.- 26.05.2023r.

 

Egzaminy zewnętrzne OSM I i II st.

23-25.05.2023r. Egzamin ósmoklasisty kl. II OSM II st.

4,5,8.05.2023r. Egzamin maturalny

Egzaminy dyplomowe OSM i SM II st.

24.04.2023 godz. 9.00

24.04.2023 godz.10.00

27.04.2023 godz.15.00

 

Historia muzyki

Formy muzyczne

Harmonia

2-10.06.2023r.

Instrumenty, śpiew solowy

REKOLEKCJE

 

1-6 OSM I st. i 1-2 OSM II st.

 

3-6 OSM II st.

 

 

 

 

 

  1. Dni Otwarte Szkoły on-line od 03.03.2023r.

  2. DZIEŃ OTWARTY 10.03.2023

  3. Ogólnopolski Festiwal Rytmu Drum Battle Legnica 11-13.05.2023

  4. Ogólnopolski Konkurs Obojowo-Fagotowy w Legnicy 28-29.04.2023

  5. Pielgrzymka Maturzystów 21.03.2023

  • Czytany 8275 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: