V Legnickie spotkania z rytmiką 21.04.2017 r.

        V  Regionalne Spotkania z  Rytmiką

                  „ Ty grasz – ja maluję ruchem”       

         21 kwietnia 2017r.

 

W dniu 21. 04.2017 roku w Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy odbyły się 

V  Regionalne  Spotkania  z  Rytmiką „ Ty grasz – ja maluję ruchem” zorganizowane

w formie koncertu przez Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy oraz Centrum Edukacji Artystycznej z udziałem starszego wizytatora Regionu Dolnośląskiego CEA  Marii Len oraz zaproszonego gościa prof. zw. dr hab. Małgorzaty Berent - Kupsik (Kierownik Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej w Poznaniu).

Pani Marta Drożdżewska i Bernardyna Unysko (pedagodzy z PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu) także przyjęły zaproszenie  i po raz czwarty uczestniczyły

w koncercie, ale tym razem w roli obserwatorów.

Klasy i zespoły rytmiczne prezentowały interpretacje ruchowe utworów muzycznych w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej (Legnickie Centrum Kultury).

W ramach spotkania odbyła się forma doskonalenia zawodowego - wykład oraz warsztaty „Znaczenie interpretacji ruchowych utworów muzycznych w realizacji przedmiotu Rytmika

w szkole muzycznej I st.” (prowadząca prof. zw. dr hab. M. Berent – Kupsik).

 

Cele organizacji Regionalnych Spotkań z Rytmiką:

1. Inspirowanie do wykorzystania różnorodnej dziecięcej literatury muzycznej na zajęciach rytmiki w szkole muzycznej I st.
2. Współpraca nauczycieli instrumentów głównych z nauczycielami rytmiki.
3. Promocja twórczości muzycznej dla dzieci.
4. Współpraca uczniów klas I – III z uczniami klas IV – VI.
5. Konfrontacja umiejętności i osiągnięć uczniów.
6. Wymiana doświadczeń pedagogicznych i inspirowanie do poszukiwań artystycznych.
7. Możliwość spotkań nauczycieli i uczniów różnych szkół.
8. Wymiana doświadczeń między pedagogami, dyskusja z możliwością uzyskania wskazówek merytorycznych od zaproszonego gościa prof. zw. dr hab. M. Berent – Kupsik.

 

Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie przez klasę/zespół rytmiczny klas I – III OSM

I st. lub SM I st. interpretacji  ruchowej 2 utworów z literatury dziecięcej

z  akompaniamentem ucznia/uczniów klasy  IV – VI OSM I st. lub SM I st. :

 • utwór o charakterze tanecznym,
 • utwór do wyboru – etiuda, część sonatiny, miniatura instrumentalna.

 

Różnorodny repertuar, akompaniament (fortepian, skrzypce, flet, klarnet, saksofon, gitara, akordeon), ruch pełen ekspresji, barwne stroje, rekwizyty dały efekt przepięknie „namalowanych”  muzycznych obrazków. Czy byłoby to możliwe bez współpracy nauczycieli instrumentów głównych z nauczycielami rytmiki, uczniów klas I – III z uczniami klas IV – VI?  Na pewno nie! Zatem cel V Regionalnych Spotkań z Rytmiką „Ty grasz – ja maluję ruchem”  został osiągnięty! Gratulujemy pedagogom i wykonawcom.

 

Uczennice Wydziału Rytmiki PSM II st. we Wrocławiu im. R Bukowskiego po raz czwarty dały pokaz interpretacji ruchowych utworów muzycznych z literatury klasycznej. Bogaty program wykonany pięknymi, wyrazistymi ruchami, z ogromną ekspresją, był przekazem treści muzycznych w postaci  „plastyki ożywionej”  i dostarczył wspaniałych doznań estetycznych i emocjonalnych przeżyć.

 

WYKAZ  SZKÓŁ

 

 1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna we Wrocławiu  
 1. Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu 
 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zgorzelcu 
 1. Państwowa Szkoła Muzyczna im. W. Lutosławskiego w Bolesławcu 
 1. Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzelinie 
 1. Społeczna Szkoła Muzyczna I st. we Wrocławiu 
 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lubinie       
 1. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy 
 1. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy 
 1. Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu

 

 

POKAZ  INTERPRETACJI  RUCHOWYCH

uczniów szkół muzycznych I st.

 1. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
 • Magin – „Invitation a la valse”  

Weronika Widz kl. V (fortepian), naucz. Anna Poloch

Zofia Widz kl. V (fortepian), naucz. Anna Poloch             

Interpretacja ruchowa w wykonaniu Zespołu orffowskiego kl. III OSM I st.                           

Przygotowanie - Maria Barańska –Wachowska 

 1. Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzelinie
 • Payr - „Lake Tahoe”
 • Matuszewski – „Krakowiaczek rozrabiaczek”

Marta Misiewicz kl. II c/4  (gitara), naucz. Łukasz Figiel

Martyna Merończyk kl. III c/4 (flet), naucz. Adrianna Siemienkiewicz

Marzena Kowalska (akompaniament)

Interpretacje ruchowe w wykonaniu kl. IIa, IIIa                                                                                                   

Przygotowanie - Karolina Kotwasińska 

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zgorzelcu
 • Strommen – In A Minor Mood
 • Strommen - Up Tune 

Dominik Ławrynowicz  kl. VI c/6  (fortepian), naucz. Yana Yagowienko                   

Interpretacje  w wykonaniu klasy II                                                                               

Przygotowanie - Anna Łopatka 

 1. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
 • Kassern - Karmelki

Wiktoria Merena kl. III c/6 (fortepian ), naucz. Anna Józiak

Interpretacja  ruchowa w wykonaniu Zespołu Rytmicznego „Muzyczne Ćwierćnutki”                                

Przygotowanie - Ewa Arentewicz     

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lubinie
 • Kabalewski – Powolny walc
 • Steinbelt – Un ballo

Julia Maligłówka  kl. III c/6  (fortepian ),naucz. Teresa Raba - Łytko

Katarzyna Mąkosz kl. IV c/4 (klarnet), naucz. Dariusz Gruszecki

Lidia Rynkal (akompaniament)

Interpretacje przestrzenno - ruchowe w wykonaniu kl. II, III 

Przygotowanie - Dorota Gumienna, Violetta Kwiatkowska  

 1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna we Wrocławiu
 • Chaczaturian – Etiuda C- dur
 • Magin - „Nostalgie Du Pays Polonaise”

Maksymilian Cyprys kl. III (fortepian), naucz. Aleksandra Butor

Interpretacje  ruchowe w wykonaniu klasy III

Przygotowanie - Monika Pudło     

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Bolesławcu
 • Bas - „Piłeczka pimpongowa”
 • Camilleri – „Taniec spartańska”

Michalina Roman kl. VI c/6 (fortepian), naucz. Małgorzata Kuśnierz

Beata Janus kl. 4c/4 (akordeon), naucz. Bogusław Kłak

Interpretacje  ruchowe w wykonaniu Zespołu rytmicznego       

Przygotowanie - Halina Bałacka - Kłak 

 1. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
 • Kabalewski – Bajka op. 27

Hanna Matusiewicz kl. IV c/6 (fortepian),  naucz. Anna Józiak   

Interpretacje  ruchowe w wykonaniu Zespołu Rytmicznego „Muzyczne Ćwierćnutki”                                 

Przygotowanie - Ewa Arentewicz  

                    

 1. Zespół Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Wałbrzychu
 • Bach - Musette D - dur
 • Staszica, J. Garścia –„Krakowiak”

Anna Sobaszek  kl. IV OSM I st. (fortepian ), naucz. Ewa Bardzik

Julia Skibiszewska  kl. IV OSM I st. (skrzypce ), naucz. Elżbieta Kędzia

Interpretacje ruchowe w wykonaniu klasy  III OSM I st.

Przygotowanie - Barbara Fabian, Grażyna Wołkowska

 1. Społeczna Szkoła Muzyczna I st. we Wrocławiu
 • Lasko – Myszka
 • A Beswick – Walc for Walaby

Wiktoria Kwiecień  kl. III c/4  (fortepian), naucz. Małgorzata Borkowska

Adam Kostrzewa  kl. III c/4 (saksofon ), naucz. Magdalena Juzwiszyn

Magdalena Szmajdzińska (akompaniament)

Interpretacje  ruchowe w wykonaniu kl. II i III 

Przygotowanie - Magdalena Szmajdzińska  

 1. Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
 • Staszica ,J. Garścia – 6 Wariacje na temat „Panie Janie”

Martyna Redyk kl. IV (skrzypce ), naucz. Ryszard Wachowski

Maciej Paliński  kl .V (fortepian ), naucz. Marzena Łętowska-Darska                                                                                                            

Interpretacje ruchowe w wykonaniu Zespołu Rytmicznego kl. III OSM I st.                           

Przygotowanie - Maria Barańska –Wachowska  

 

POKAZ  INTERPRETACJI  RUCHOWYCH

uczennic Wydziału Rytmiki

 PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu

 1. Miniatura – „Sen”

                                          Martyna Błaszków – improwizacja fortepianowa

                                             Emilia Dulak- improwizacja ruchowa

                                           przygotowanie: Łukasz Bzowski, Anna Mendyk 

 1. Claude Debussy – „Taniec pajaca” ze zbioru Kącik dziecięcy

                                                  Kompozycja ruchowa – uczennice kl. I

                                                  Natalia Ćwik, Katarzyna Flegel,

                                                  Pola Głodek, Karina Kozłowska

                                                  przygotowanie: Anna Mendyk 

 1. Claude Debussy – Arabesque nr 1

                                                 Kompozycja ruchowa – uczennice klasy II

                                                 Martyna Błaszków, Halina Cetera, Emilia Dulak

                                                 Aleksandra Juszczak, Monika Krygier, Agnieszka

                                                 Smętek

                                                  przygotowanie: Anna Mendyk 

 1. Miniatura – „Wiatr”

                                                 Pola Głodek – improwizacja fortepianowa,

                                                 Natalia Ćwik, Karina Kozłowska, Katarzyna 

                                                 Flegel - improwizacja ruchowa

                                                 przygotowanie: Łukasz Bzowski, Anna Mendyk

 1. Modest Musorgski – Obrazki z wystawy – „Baba Jaga”

                                                 Kompozycja ruchowa – uczennice klasy II i IV

                                                Martyna Błaszków, Halina Cetera, Emilia Dulak

                                                 Aleksandra Juszczak, Monika Krygier, Agnieszka

                                                 Smętek, Paulina Michalska

                                                  przygotowanie: Anna Mendyk

 1. Miniatura – „Latissimus”

                                                   Halina Cetera – improwizacja fortepianowa                

                                                   Emilia Dulak i Agnieszka Smętek –                      

                                                   improwizacja ruchowa

                                                   przygotowanie: Łukasz Bzowski, Anna Mendyk

 1. Antonio Vivaldi – „Cztery pory roku” – Lato cz. III Presto 

                                                   Kompozycja ruchowa – uczennice kl. I i II

                                                   Przygotowanie: Anna Mendyk

WIĄZANKA KRAKOWIAKÓW

 Uczniowie Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lubinie

                                          Kapela: Michał Repeła, Mikołaj Talarczyk, Katarzyna

                                          Mąkosz, Tomasz Labus, Rozalia Sabat, Karina

                                          Kiepura, Aleksander Zarzecki

                                         przygotowanie: Dorota Gumienna, Bogumiła

                                          Kwiatkowska, Violetta Kwiatkowska 

Prowadzenie koncertu oraz słowo wiążące – uczniowie klasy  VI OSM I st.  z  Zespołu Szkól Muzycznych w Legnicy

Sinkiewicz Franciszek  (E.J.- Dalcroze – Twórca metody Rytmiki)

Laura Bień, Natalia Płaskoń (uczennice Mistrza)

 

Organizator - Centrum Edukacji Artystycznej

Współorganizator - Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy

Opiekun  merytoryczny V Regionalnych Spotkań z Rytmiką „Ty grasz - ja maluję ruchem” - prof. Małgorzata Berent-Kupsik - kierownik Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu   

 

O V  REGIONLNYCH SPOTKANIACH Z RYTMIKĄ MOŻNA BYŁO PRZECZYTAĆ NA INTERNETOWYM PORTALU NASZEGO MIASTA POD PONIŻSZYM ADRESEM:

legnica,news,64345,Grali_ruchem_i_malowali_dźwiękami

Legnica FM - 'Namalowali' muzykę ruchem

 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: