program pit

Podziękowania

 

   Z okazji uroczystości jubileuszowych 70 – lecia  Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, które miały miejsce w dniu 27 listopada 2015r. pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania za udział w uroczystościach.

   Dziękuję uczniom, absolwentom, pracownikom i rodzicom naszej szkoły za włączenie się w organizację i przebieg obchodów uroczystości jubileuszowych. To zaangażowanie sprawiło, że dzień ten był wyjątkowy. Msza święta w oprawie muzycznej w wykonaniu uczniów i absolwentów, spotkania pedagogów z absolwentami, uroczystość powitania absolwentów w Akademii Rycerskiej, oficjalne uroczystości z udziałem  zaproszonych gości, wspaniały koncert z udziałem uczniów i absolwentów, bal absolwentów – to czas refleksji, wspomnień, wzruszeń, radości.

   Dziękuję dyrektorom szkół oświatowych naszego miasta za tak liczny udział pocztów sztandarowych w uroczystościach jubileuszowych. Był to bez wątpienia historyczny moment dla Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy - pierwsza uroczystość w naszej szkole z udziałem pocztów sztandarowych.

   Dziękuję lokalnym mediom i osobom zaangażowanym w dokumentowanie działalności szkoły, w tym naszych uroczystości jubileuszowych.

   Dziękuję wszystkim za przekazane życzenia i gratulacje, przychylność i sympatię, za słowa doceniające wysiłek naszych uczniów, absolwentów i nauczycieli włożony w przygotowanie uroczystości.

   Mam nadzieję, że dzień ten w odczuciu całego naszego środowiska szkolnego i Gości  był prawdziwym świętem Zespołu Szkół  Muzycznych w Legnicy. 

        Z wyrazami szacunku,

Lucyna Huzarska

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych

w Legnicy

 

Czytaj dalej...

Uczestniczymy w programach: