Z okazji Dnia Dziecka

Życzenia uśmiechu i radości na każdy dzień,

 małych i większych codziennych odkryć,

 słońca w sercu, spełniających się pragnień i marzeń,

 poczucia szczęścia, przyjażni i bezpieczeństwa,

                              oraz

cudownej zabawy i atrakcji w tym wyjątkowym dniu

wszystkim uczniom – tym  młodszym i tym starszym, 

                                                                                        składa

                                                                        Dyrektor i Grono Pedagogiczne

                                                                       Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

 

                                                     Legnica 2020

Czytaj dalej...

Informacja od psychologa szkolnego

Drodzy rodzice i uczniowie, 

Przygotowałem kolejną część wskazówek i zaleceń, które - mam nadzieję – będą wsparciem w różnych codziennych sytuacjach. Dzisiaj popracujemy nad wzmacnianiem motywacji do pracy i nauki. W zależności od sytuacji w psychologii wspomina się o dwóch rodzajach motywacji – wewnętrznej i zewnętrznej. Jako bardziej korzystną określa się pierwszą z nich, która wiąże się z samodzielnym stawianiem sobie celów i dążeniem do nich. Jako motyw lub inspiracja do działania służą nam wtedy osobiste myśli lub oczekiwania.

 

Czytaj dalej...

Uczniowie klasy II OSM II st.

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020r. przystąpicie do egzaminu ósmoklasisty. Jestem pewna, że czas zdalnego nauczania wykorzystujecie efektywnie  przygotowując  się do zajęć, współpracując  z nauczycielami i pod kątem egzaminu powtarzając materiał z zakresu przedmiotów ogólnokształcących. Ostanie zmiany wprowadzone nowelizacją Rozporządzenia MEN, pozwalają Wam w terminie od 25 maja 2020r. skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami, zwłaszcza nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem.

Czytaj dalej...

Uczestniczymy w programach: