Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2020r.

Dzień Edukacji Narodowej – Święto Nauczycieli i Pracowników Oświaty - jest jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, przypomina bowiem o pracy wykonywanej na rzecz młodego pokolenia.

Za nami rok szkolny, jakiego polski system oświaty dotąd nie znał. Przez trzy miesiące kształciliśmy naszych uczniów, pracując z nimi na odległość. To Państwo – Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych - wprowadziliście nauczanie zdalne, z dnia na dzień dostosowując formy pracy do etapów edukacyjnych i specyfiki przedmiotów. Każdy z nas – dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice – znalazł się w zupełnie nowej, niecodziennej sytuacji. Zdalne kształcenie było dla wszystkich doświadczeniem pełnym wyzwań i zmagań. 

Czytaj dalej...

Dzień Edukacji Narodowej - FILM

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny moment w naszej szkole. W tym roku nie możemy wyrazić swojej wdzięczności Dyrekcji, pedagogom oraz wszystkim pracownikom Zespołu Szkół Muzycznych w czasie uroczystej akademii. Mamy jednak nadzieję, że ten film pozwoli Państwu zapomnieć choć na chwilę o rzeczywistości, która nas otacza i wywoła uśmiech na Państwa twarzach.

Czytaj dalej...

Sprzątanie świata

22.09.2020r. uczniowie klasy I a OSM II st. wraz z wychowawczynią p. Magdaleną Baranowicz wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Młodzież zadbała o porządek na terenie przylegającym do szkoły. Uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem, sumiennością oraz pracowitością. Mimo iż zadanie nie było łatwe, wszyscy byli zadowoleni, ponieważ przyczynili się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

Czytaj dalej...

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo!

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie i ogół państw Unii Europejskiej.

Czytaj dalej...

Uczestniczymy w programach: