program pit

Sukces uczniów w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Koty"

Informujemy o ogromnym sukcesie naszych uczniów w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Koty". Julia Trela, z klasy V OSM I stopnia zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii wiekowej 10-13 a Gabrysia Mundur, z klasy I OSM II stopnia otrzymała wyróżnienie w tej kategorii.  Eryk Borodacz z klasy II OSM I stopnia w  kategorii wiekowej 6-9 otrzymał wyróżnienie. Na konkurs wpłynęło niemal 1400 prac z całej Polski. Do wystawy Jury zakwalifikowało 337 prac i wśród nich są j jeszcze: praca Zuzi Matuszyk z klasy IV OSM I stopnia oraz praca Mai Adamowicz z klasy II OSM I stopnia.

Czytaj dalej...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kim byli żołnierze wyklęci?

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski.                                                                                                                Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Czytaj dalej...

Uczestniczymy w programach: