program pit

„Moja Mała Ojczyzna”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

 

Celem konkursu jest popularyzacja subregionu legnickiego, zainteresowanie najmłodszych najciekawszymi zakątkami przyrody, pejzażami, atrakcyjnymi miejscami wypoczynku i rekreacji, jak również zabytkami i ważnymi obiektami w miejscu zamieszkania, czy związanymi z nimi istotnymi wydarzeniami historycznymi.

Jest to kontynuacja prowadzonych w poprzednich latach konkursów o tematyce promującej region legnicki.

Ponadto konkurs rozwija u dzieci wyobraźnię i uczy obserwacji otoczenia. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

 

Czytaj dalej...

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

29 kwietnia br. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W jego przygotowanie zaangażowani byli uczniowie z OSM II st. Podczas apelu usłyszeliśmy piękne wiersze o tematyce patriotycznej, uczniowie przypomnieli także tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili, dlaczego jest to tak ważny dzień dla naszego kraju. Uroczystość wzbogaciły pieśni patriotyczne, a jej powagę podkreśliły galowe stroje, barwy narodowe i przygotowana scenografia.

 

Występ spotkał się z bardzo dużym aplauzem ze strony widowni. Dla całej społeczności szkolnej była to wspaniała lekcja historii i patriotyzmu.

Czytaj dalej...

Konkurs plastyczny "Koty"

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Koty" zakończony! Nasz uczeń Eryk Borodacz z kl. 2a za swoją pracę otrzymał wyróżnienie. Z pośród 1383 prac nadesłanych z całej Polski do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 337. Prace Olgi Adamowicz z kl. 2b i Ignacego Pietrzyka z kl. 2a znalazły się wśród nich. Podczas wernisażu, w którym wzięliśmy udział zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Wszystkim dzieciom biorącym udział serdecznie dziękujemy a wyróżnionym gratulujemy!!!"

Czytaj dalej...

Sukces uczniów w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Koty"

Informujemy o ogromnym sukcesie naszych uczniów w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Koty". Julia Trela, z klasy V OSM I stopnia zajęła pierwsze miejsce w Polsce w kategorii wiekowej 10-13 a Gabrysia Mundur, z klasy I OSM II stopnia otrzymała wyróżnienie w tej kategorii.  Eryk Borodacz z klasy II OSM I stopnia w  kategorii wiekowej 6-9 otrzymał wyróżnienie. Na konkurs wpłynęło niemal 1400 prac z całej Polski. Do wystawy Jury zakwalifikowało 337 prac i wśród nich są j jeszcze: praca Zuzi Matuszyk z klasy IV OSM I stopnia oraz praca Mai Adamowicz z klasy II OSM I stopnia.

Czytaj dalej...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Kim byli żołnierze wyklęci?

Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.  Walcząc z siłami nowego agresora, musieli  zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej teren całej Polski.                                                                                                                Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Uczestniczymy w programach: