program pit 

Gratulujemy sukcesów na 3 Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków "Będę Wirtuozem "

Sukces uczennic ZSM w Legnicy na 3 Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków "Będę Wirtuozem " - Kraków 5-8 listopada 2015r.
- Nadia Stanisławska (3 OSM I st.) -II nagroda w grupie I,
- Milena Pioruńska (kl. 5 OSM I st.) - III nagroda w grupie II.

Serdeczne gratulacje składamy uczennicom oraz ich nauczycielowi Konradowi Draganowi

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: