Drodzy Rodzice,Uczniowie i Nauczyciele

Na podstawie Komunikatu i Wytycznych  MEN , MZ, GIS z dnia 11.01.2021r. oraz Komunikatu Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 13.01.2021r. wprowadzone  zostają działania związane z powrotem do szkół uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Informacje dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy  od 18 stycznia 2021r. zostały przekazane Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom przez e – dziennik oraz zostały  umieszczone w zakładce „zdalne nauczanie”na stronie internetowej szkoły.

Lucyna Huzarska
Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: