program pit 

Szanowni Rodzice uczniów ZSMuz w Legnicy

Dwa tygodnie przerwy w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych w szkole, nie jest to czas dodatkowych ferii dla uczniów i nauczycieli. W tym okresie nauczyciele poszczególnych przedmiotów, w ramach swojej gotowości, będą systematycznie przekazywać za pośrednictwem e - dziennika MobiReg materiał do realizacji przez ucznia w warunkach domowych.

Zadania przekazywane będą w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć dla danej klasy/oddziału. W przeddzień zajęć określonych planem, do godz. 18.00 rodzice będą otrzymywać poprzez dziennik elektroniczny materiał do realizacji przez ucznia w następnym dniu, co pozwoli systematycznie pracować i realizować treści z każdego przedmiotu.

Bardzo prosimy, aby czas zawieszenia zajęć w szkole uczniowie spędzali w domu, unikając miejsc publicznych, grożących zarażeniem koronawirusem.
 
 
 
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: