program pit 

ODWOŁANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Rodzicu
1. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, zajęcia w OSM I st. w dniach 12 i 13 marca br. będą prowadzone tylko w formie działań opiekuńczych Dla uczniów OSM II st. i SM I i II st. zajęcia dydaktyczne zostają odwołane od 12 marca do 25 marca br. Od 16 marca wszyscy uczniowie ZSMuz, w tym uczniowie OSM I st. nie przychodzą do szkoły do 25 marca br. 
2. Prosimy zachęcać swoje dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
3. Przypominamy, że rodzicom mającym dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS;
4. Prosimy przekazać osobom opiekującym się Państwa dziećmi, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
5. Prosimy o przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.
6. Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 
Uczniu
1. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
2. Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
3. Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: