program pit 

Warsztaty glinolepienia

Klasy 1-3 w miesiącach październik/listopad uczestniczyły w cyklicznych warsztatach z glinolepienia.

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: