program pit

101. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

8.11.2019r. w Zespole Szkół Muzycznych odbyła się uroczysta akademia z okazji 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie w krótkim przedstawieniu - przygotowanym przez Panie Halinę Broszkiewicz - Cielicę oraz Ilonę Kamecką - przypomnieli wszystkim, jak Polacy walczyli, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnej Polsce. W duchu patriotyzmu wspólnie odśpiewaliśmy hymn i pieśni narodowo-niepodległościowe.

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: