program pit

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 17 października 2019 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Przedstawiamy skład nowo wybranego Samorządu.
Nowym członkom oraz opiekunom życzymy sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.
Opiekunowie SU: A. Bałka oraz A. Woźniak-Lewicka

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK 2019/2020

1. Rozalia Pietrzyk – przewodnicząca
2. Piotr Woźny – z-ca przewodniczącej
3. Aleksandra Pliniewicz – z-ca przewodniczącej

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

1. Paulina Lisowska
2. Halina Broszkiewicz - Cielica

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: