program pit

OSTATNIE POŻEGNANIE

W związku z tragiczną śmiercią naszej uczennicy kl. V Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia - Aleksandry Skinder, Dyrekcja szkoły ogłasza piątek 11 października 2019r. Dniem Żałoby w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy.

Wszystkim uczniom Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia szkoła zapewnia możliwość udziału i opiekę nauczycieli podczas uroczystości pogrzebowych oraz opiekę dla wszystkich uczniów w ramach określonego w tym dniu rozkładu zajęć lekcyjnych.

 

Z wielkim żalem żegnamy naszą Olę.

 

uczniowie, dyrekcja, kadra pedagogiczna
oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi

 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: