program pit

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Piękny, wrześniowy poranek przywitał nowy rok szkolny. Szkoła to poranne wstawanie, obowiązki, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji, marzeń.  Samych sukcesów, nawiązywania relacji koleżeńskich, radości ze zdobywania wiedzy życzyła uczennicom i uczniom Pani Dyrektor Lucyna Huzarska, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci.
 
 
 
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: