program pit

UDZIAŁ W SPEKTAKLU EDUKACYJNYM PIEŚŃ Z GETTA

Dnia 27 lutego 2019 r. klasy III – VI OSM II st. uczestniczyły w wycieczce do Wrocławia, której celem było zwiedzenie Synagogi Pod Białym Bocianem.

 

Młodzież miała okazję dowiedzieć się, skąd i dlaczego naród żydowski znalazł się w Polsce, obejrzeć wystawę: Historia Odzyskania: Życie Żydów we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz wystawę Te Dni Przedostatnie …Synagogi Dolnego Śląska przed zagładą Nocy Kryształowej.

Zwiedzanie Synagogi zakończyło się udziałem uczniów w spektaklu edukacyjnym – Pieśń z getta, którego jednym z założeń było ukazanie, czym była sztuka w getcie. W wielu gettach działały teatry, kawiarnie artystyczne, odbywały się koncerty. Sztuka dawała nadzieję, była ucieczką od otaczającej rzeczywistości, namiastką wolności, opisywała życie w getcie. Spektakl uświadamia, że sztuka może nadać znaczenie życiu człowieka, choćby w największej tragedii.

Opiekunami uczniów były Pani H. Broszkiewicz – Cielica oraz Pani A. Bałka.

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: