Struktura szkoły

Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy tworzą:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Legnicy (SM I st.)
Szkoła Muzyczna II stopnia w Legnicy (SM II st.),
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Legnicy (OSM I st.)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Legnicy (OSM II st.)

 

W Szkole Muzycznej I stopnia  edukacja muzyczna  prowadzona jest:


1) w cyklu 6-letnim, specjalność -fortepian, gitara, skrzypce, akordeon, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych,

2) w cyklu 4-letnim, specjalność -  akordeon, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia, perkusja oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych. 

 

W Szkole Muzycznej II stopnia edukacja muzyczna prowadzona jest:

1) w cyklu 6-letnim na wydziale instrumentalnym, specjalność - skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, fortepian, organy, akordeon, klarnet, flet, obój, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, perkusja,

2) w cyklu 4-letnim na wydziale wokalnym, specjalność - śpiew solowy. 

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia jest 8-letnią szkołą artystyczną, łączącą kształcenie ogólne w zakresie realizacji podstawy programowej szkoły podstawowej, z edukacją muzyczną w zakresie realizacji podstawy programowej szkoły muzycznej I stopnia, specjalność: skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, fortepian, akordeon, klarnet, flet, obój, fagot, trąbka, waltornia, saksofon, puzon, perkusja. 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia jest 6-letnią szkołą artystyczną prowadzącą edukację ogólną w zakresie realizacji podstawy programowej klasy VII i VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz edukację muzyczną w zakresie realizacji podstawy programowej szkoły muzycznej II stopnia na wydziale instrumentalnym, specjalność - skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, fortepian, organy, akordeon, klarnet, flet, obój, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, perkusja.

 


Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących tworzą zespoły przedmiotowe:

zespół przedmiotów humanistycznych,
zespół przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
zespół przedmiotowy języków obcych,
zespół edukacji wczesnoszkolnej,
zespół wychowawczy.

Nauczyciele określonej grupy instrumentów muzycznych i przedmiotów ogólnomuzycznych
tworzą wewnętrzną komórkę organizacyjną Zespołu jaką jest sekcja muzyczna:

W Zespole funkcjonują sekcje:

instrumentów klawiszowych OSM i SM I st.,
instrumentów klawiszowych OSM i SM II st.,
instrumentów smyczkowych i gitary OSM i SM I i II st.,
instrumentów dętych, perkusji i śpiewu solowego OSM i SM I i II st.,
przedmiotów ogólnomuzycznych OSM i SM I i II st.

  • Czytany 482 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: