program pit 

Legnicka Mała Filharmonia dla przedszkolaków

Legnicka Mała Filharmonia dla Przedszkolaków to cykliczna forma tematycznych  audycji muzycznych organizowanych corocznie (w kwietniu i listopadzie) od 2008 roku dla dzieci z legnickich przedszkoli. Koncerty zostały pomyślane jako forma wprowadzenia przedszkolaków w świat muzyki - słuchania i aktywnego uczestniczenia w nim, a co za tym idzie rozbudzenia w nich zamiłowania do wspólnego muzykowania i zainspirowania do nauki w szkole muzycznej. Spotkania te dają dzieciom okazję do odbioru wykonywanej na żywo, przez urozmaicony zespół wykonawczy, muzyki. Do udziału w koncertach zapraszani są uczniowie grający solo, występujący w zespołach kameralnych, a także Zespół orffowski „Sambalele”. Utwory muzyczne przeplatane są komentarzami, wprowadzającymi w problematykę wykonywanego utworu oraz prezentacjami różnych elementów kultury muzycznej, takich jak sylwetki kompozytorów, epoki i style muzyczne. Integralną częścią każdego koncertu jest wspólne muzykowanie – przedszkolaki śpiewają z wykonawcami dwie wcześniej przygotowane piosenki.

Do 2008 roku  koncerty odbywały się w budynku szkolnym przy ulicy Roosevelta oraz

w przedszkolach na Osiedlu Kopernik. Z czasem pojawił się pomysł stworzenia Małej Filharmonii – na wzór tej prawdziwej, w której muzycy występują w strojach galowych

i prezentują się w pięknych salach koncertowych, dlatego – przy nieco zmienionej formule – dzieci z centrum miasta zapraszane były do Akademii Rycerskiej, natomiast przedszkola

z Osiedla Kopernik spotykały się w Spółdzielczym Domu Kultury „Kopernik”, a dzieci

z Osiedla Piekary od 2011 roku uczestniczyły w koncertach organizowanych w Domu Kultury „Atrium”.

Od listopada 2016 roku miejscem spotkań najmłodszych melomanów ze wszystkich legnickich przedszkoli jest piękna, przestrzenna Sala Maneżowa Legnickiego Centrum Kultury,

W roku szkolnym 2017/2018 obchodzimy 10 – lecie działalności Legnickiej Małej Filharmonii dla Przedszkolaków. O sukcesie przedsięwzięcia i poziomie współpracy

Zespołu Szkół Muzycznych z przedszkolami świadczy fakt, że już 29 legnickich przeszkoli uczestniczy w koncertach.

 

Pomysłodawczynią, realizatorką i prowadzącą koncerty Legnickiej Małej Filharmonii dla Przedszkolaków  jest pani Maria Barańska – Wachowska.

Przygotowaniem instrumentalistów zajmują się  nauczyciele instrumentów głównych.

 

  • Czytany 2054 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: