program pit 

WYCIECZKA SZLAKIEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

TPD Oddział Okręgowy w Legnicy informuje, że w dniach od 15 maja 2020 r. do 18 maja 2020 r. w 100. rocznicę urodzin Papieża organizuje dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych XIII wycieczkę Szlakiem św. Jana Pawła II ( Legnica - Łagiewniki - Kalwaria Zebrzydowska - Inwałd – Kraków – Wadowice - Legnica). W wycieczce mogą wziąć udział także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 9 – 17 lat (umożliwiającej udział w wycieczce w grupie integracyjnej).

Czytaj dalej...

XII Przegląd Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów

Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy wspólnie z Galerią Piastów w Legnicy organizuje XII Przegląd Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów w dniu 14 marca 2020 r. (sobota). Przewidywany czas trwania imprezy - 10:30-13:00 w C.H. Galerii Piastów w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 9. Ekspozycję można przygotowywać od godz. 9:00. Od 10:30 rozpocznie się zwiedzanie stanowisk ze zbiorami i ocena prac przez jury. Autor zbiorów powinien przygotować się do ustnego przedstawienia zbiorów. Jury przy ocenie ekspozycji będzie brało pod uwagę oryginalność zbioru, wielkość kolekcji, czas kolekcjonowania i sposób przedstawienia.

Czytaj dalej...

Zajączek 2020

W okresie od 10 marca do 3 kwietnia 2020 r. prowadzimy wśród naszych kół akcję charytatywną “Zajączek 2020” mającą na celu zebranie słodyczy (pisanki, zajączki, jajeczka, baranki z czekolady, czekoladowe figurki i ozdoby, wypieki itp.) do przygotowania paczek świątecznych.

Prosimy o włączenie się do akcji. W zależności od ilości zebranych darów żywnościowych podczas zbiórki żywności oraz słodyczy w ramach akcji “Zajączek 2020”, będą przydzielane na wniosek Kół Przyjaciół Dzieci paczki wielkanocne dla potrzebujących rodzin.

Do 20 marca br. przyjmujemy także stroiki i kartki świąteczne na kiermasz wielkanocny. Dary i ozdoby prosimy dostarczyć do Biura TPD przy al.Orła Białego 2. Dziękujemy za zaangażowanie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Czytaj dalej...

„Moja Mała Ojczyzna”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I PLASTYCZNEGO DLA DZIECI 

 

Celem konkursu jest popularyzacja subregionu legnickiego, zainteresowanie najmłodszych najciekawszymi zakątkami przyrody, pejzażami, atrakcyjnymi miejscami wypoczynku i rekreacji, jak również zabytkami i ważnymi obiektami w miejscu zamieszkania, czy związanymi z nimi istotnymi wydarzeniami historycznymi.

Jest to kontynuacja prowadzonych w poprzednich latach konkursów o tematyce promującej region legnicki.

Ponadto konkurs rozwija u dzieci wyobraźnię i uczy obserwacji otoczenia. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Uczestniczymy w programach: