program pit

Rekrutacja

Rekrutacja

Jeżeli zamierzasz kandydować do OSM i SM I st., a nie dokonałeś wyboru instrumentu na jakim chciałbyś podjąć naukę, lub jeżeli chcesz kandydować do OSM i SM II st. a wcześniej nie uczyłeś się muzyki ta witryna pomoże Ci dokonać trafnego wyboru instrumentu.


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. (OSM I st.) - ośmioletni cykl kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych z instrumentem głównym do wyboru spośród: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, instrumenty dęte po konsultacjach z pedagogami poszczególnych specjalności.


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (OSM II st.) - sześcioletni cykl kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych z instrumentem głównym do wyboru spośród: fortepian, akordeon, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, instrumenty perkusyjne, instrumenty dęte - waltornia, obój, klarnet, saksofon, flet, fagot, tuba, trąbka, puzon.
Wymaga ukończenia OSM I st. lub SM I st. i 6 kl. SP w zakresie kształcenia ogólnego.


Szkoła Muzyczna I st. (SM I st. c/6) - sześcioletni cykl kształcenia w zakresie edukacji muzycznej z instrumentem głównym do wyboru spośród: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, instrumenty dęte po konsultacjach z pedagogami poszczególnych specjalności.


Szkoła Muzyczna I st. (SM I st. c/4) - czteroletni cykl kształcenia w zakresie edukacji muzycznej z instrumentem głównym do wyboru spośród: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, instrumenty dęte po konsultacjach z pedagogami poszczególnych specjalności.


Szkoła Muzyczna II st. (SM II st.) - sześcioletni cykl kształcenia w zakresie edukacji muzycznej:
1.    wydział instrumentalny
2.    a) fortepian, akordeon, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara
- wymagane ukończenie SM I st. lub OSM I st. w zakresie w/w specjalności,
3.    b) kontrabas, instrumenty perkusyjne, instrumenty dęte - waltornia, obój, klarnet, saksofon, flet, fagot, tuba, trąbka, puzon
- nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie muzyczne,
2.    wydział wokalny - czteroletni cykl kształcenia w zakresie edukacji muzycznej:
śpiew solowy
- nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie muzyczne.
WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane przy zapisie do szkoły muzycznej wymienione są we Wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy (dostępny w menu Szkoła >> Rekrutacja >> WNIOSEK).


D Z I E Ń   O T W A R T Y   - 5 kwietnia 2019 r.


REKRUTACJA do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. (OSM I st.)
Kandydaci składają podania w terminie od 1 lutego  do 31 marca.
Warunkiem ubiegania się do klasy I jest ukończenie 7 lub 6 roku życia.
Kandydaci przystępują do badania przydatności do kształcenia muzycznego.
Są to zadania polegające na:
• wykonaniu przygotowanej wcześniej piosenki,
• powtarzaniu głosem zadanych schematów melodycznych,
• powtarzaniu klaskaniem zadanych przebiegów rytmicznych,
• określaniu słyszanych zagadnień muzycznych,
• badaniu predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
Termin badania przydatności do kształcenia muzycznego na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniach 25 – 30 kwietnia 2019r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).
Kursy przygotowawcze do OSM I st. – 01-17 kwietnia 2019r.
Wyniki kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badań przydatności do kształcenia muzycznego lub egzaminów wstępnych.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do ZSMuz mogą być podane w terminie do
5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane było postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku kandydatów zakwalifikowanych  do klasy I OSM I st. należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna art. 20n Ustawy o Systemie Oświaty).
 
REKRUTACJA do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. (OSM II st.)
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie przez kandydata 6 klasy szkoły podstawowej (oświatowej) oraz szkoły muzycznej I stopnia (6 kl. c/6 lub 4 kl. c/4) lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz ukończenie w danym roku kalendarzowym nie więcej niż 14 lat.
Kandydaci składają podania w terminie od 1 marca do 31 maja.
Egzamin wstępny do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje:
• egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,
• egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.
Egzaminy wstępne na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w terminie od 17 do 19 czerwca 2019r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).
Kandydaci do wniosku dołączają zaświadczenia o uczęszczaniu do kl. VI szkoły podstawowej lub kl. VI OSM I st.
Kandydaci przyjęci do OSM II st. przedkładają świadectwo ukończenia kl.6 szkoły podstawowej lub OSM I st.
W przypadku kandydatów starających się o przyjęcie na instrument dęty wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii zgodnie z art.20n ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty.
 
REKRUTACJA do Szkoły Muzycznej I st. (SM I st.)
Kandydaci składają podania w terminie od 1 marca do 31 maja.
Do klasy I SM I st. w sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat i nie więcej niż 8 lat.
Do klasy I SM I st. w czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat.
Kandydaci przystępują do badania przydatności do kształcenia muzycznego, które przebiega w formie zadań praktycznych:
•    wykonaniu przygotowanej wcześniej piosenki,
• powtarzaniu głosem zadanych schematów melodycznych,
• powtarzaniu zadanych przebiegów rytmicznych,
• określaniu słyszanych zagadnień muzycznych,
• badaniu predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
Termin badania przydatności do kształcenia muzycznego na rok szkolny 2019 /2020 odbędzie się w dniach od 17 do 19 czerwca 2019r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).
 Kursy przygotowawcze do SM I st. c-6 letniego i c-4 letniego  odbędą się w dniach:
 27 maja – 13 czerwca 2019r.
Wyniki kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badań przydatności do kształcenia muzycznego lub egzaminów wstępnych.
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do ZSMuz mogą być podane w terminie do
5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane było postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku kandydatów zakwalifikowanych  do klasy I SM I st. należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna art. 20n Ustawy o Systemie Oświaty).
 
REKRUTACJA do Szkoły Muzycznej II st. (SM II st.) - wydział instrumentalny (z przygotowaniem muzycznym)
Do Szkoły Muzycznej II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 lat.
Kandydaci składają podania w terminie od 1 marca do 31 maja.
Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia z sześcioletnim cyklem kształcenia dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym obejmuje:
• egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,
• egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.
Egzaminy wstępne na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w terminie od 17 do 19 czerwca 2019r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).
W przypadku kandydatów starających się o przyjęcie na instrument dęty wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii zgodnie z art. 20n Ustawy o Systemie Oświaty).
 
REKRUTACJA do Szkoły Muzycznej II st. (bez przygotowania muzycznego)
Do Szkoły Muzycznej II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 (dotyczy wydziału instrumentalnego) i co najmniej 14 - 15 lat w przypadku wydziału wokalnego.
Kandydaci składają podania w terminie od 1 marca do 31 maja.

Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia dla kandydatów bez przygotowania muzycznego obejmuje badanie przydatności w formie zadań praktycznych:
• wykonaniu przygotowanej wcześniej piosenki,
• powtarzaniu głosem zadanych schematów melodycznych,
• powtarzaniu klaskaniem zadanych przebiegów rytmicznych,
• określaniu słyszanych zagadnień muzycznych,
• badaniu predyspozycji do gry na określonym instrumencie lub warunków głosowych.
Egzaminy wstępne na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w terminie od 17 do 19 czerwca 2019r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).
W przypadku kandydatów starających się o przyjęcie w zakresie gry na instrumencie dętym wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii zgodnie z art.20n ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty.
W przypadku kandydatów starających się o przyjęcie na wydział wokalny wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia od lekarza specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii zgodnie z art.20n ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty.

  • Czytany 4551 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: