Rekrutacja

Jeżeli zamierzasz kandydować do OSM i SM I st., a nie dokonałeś wyboru instrumentu na jakim chciałbyś podjąć naukę, lub jeżeli chcesz kandydować do OSM i SM II st. a wcześniej nie uczyłeś się muzyki ta witryna pomoże Ci dokonać trafnego wyboru instrumentu.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. (OSM I st.) - sześcioletni cykl kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych z instrumentem głównym do wyboru spośród: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, instrumenty dęte po konsultacjach z pedagogami poszczególnych specjalności.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (OSM II st.) - sześcioletni cykl kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych z instrumentem głównym do wyboru spośród: fortepian, akordeon, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, instrumenty perkusyjne, instrumenty dęte - waltornia, obój, klarnet, saksofon, flet, fagot, tuba, trąbka, puzon.
Wymaga ukończenia OSM I st. lub SM I st. i 6 kl. SP w zakresie kształcenia ogólnego.

Szkoła Muzyczna I st. (SM I st. c/6) - sześcioletni cykl kształcenia w zakresie edukacji muzycznej z instrumentem głównym do wyboru spośród: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, instrumenty dęte po konsultacjach z pedagogami poszczególnych specjalności.

Szkoła Muzyczna I st. (SM I st. c/4) - czteroletni cykl kształcenia w zakresie edukacji muzycznej z instrumentem głównym do wyboru spośród: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, instrumenty dęte po konsultacjach z pedagogami poszczególnych specjalności.

Szkoła Muzyczna II st. (SM II st.) - sześcioletni cykl kształcenia w zakresie edukacji muzycznej:

 1. wydział instrumentalny
 2. a) fortepian, akordeon, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara
  - wymagane ukończenie SM I st. lub OSM I st. w zakresie w/w specjalności,
 3. b) kontrabas, instrumenty perkusyjne, instrumenty dęte - waltornia, obój, klarnet, saksofon, flet, fagot, tuba, trąbka, puzon

- nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie muzyczne,

 1. wydział wokalny - czteroletni cykl kształcenia w zakresie edukacji muzycznej:

śpiew solowy

- nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie muzyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane przy zapisie do szkoły muzycznej wymienione są we Wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy (dostępny w menu Szkoła >> Rekrutacja >> WNIOSEK).

D Z I E Ń   O T W A R T Y   - 27 kwietnia 2018r.

REKRUTACJA do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. (OSM I st.)

Kandydaci składają podania w terminie od 1 lutego  do 31 marca.

Warunkiem ubiegania się do klasy I jest ukończenie 7 lub 6 roku życia.

Kandydaci przystępują do badania przydatności do kształcenia muzycznego.

Są to zadania polegające na:
• wykonaniu przygotowanej wcześniej piosenki,
• powtarzaniu głosem zadanych schematów melodycznych,
• powtarzaniu klaskaniem zadanych przebiegów rytmicznych,
• określaniu słyszanych zagadnień muzycznych,
• badaniu predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

Termin badania przydatności do kształcenia muzycznego na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniach 9 – 11 maja 2018r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).

Kursy przygotowawcze do OSM I st. – 16-27 kwietnia 2018r.

Wyniki kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badań przydatności do kształcenia muzycznego lub egzaminów wstępnych.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do ZSMuz mogą być podane w terminie do

5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane było postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych  do klasy I OSM I st. należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna art. 20n Ustawy o Systemie Oświaty).

 

REKRUTACJA do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. (OSM II st.)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie przez kandydata 6 klasy szkoły podstawowej (oświatowej) oraz szkoły muzycznej I stopnia (6 kl. c/6 lub 4 kl. c/4) lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz ukończenie w danym roku kalendarzowym nie więcej niż 14 lat.

Kandydaci składają podania w terminie od 1 marca do 31 maja.
Egzamin wstępny do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje:
• egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,
• egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.

Egzaminy wstępne na rok szkolny 2018 / 2019 odbędą się w terminie od 18 do 21 czerwca 2018r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).

Kandydaci do wniosku dołączają zaświadczenia o uczęszczaniu do kl. VI szkoły podstawowej lub kl. VI OSM I st.

Kandydaci przyjęci do OSM II st. przedkładają świadectwo ukończenia kl.6 szkoły podstawowej lub OSM I st.

W przypadku kandydatów starających się o przyjęcie na instrument dęty wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii zgodnie z art.20n ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty.

 

REKRUTACJA do Szkoły Muzycznej I st. (SM I st.)

Kandydaci składają podania w terminie od 1 marca do 31 maja.

Do klasy I SM I st. w sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat i nie więcej niż 8 lat.

Do klasy I SM I st. w czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat.

Kandydaci przystępują do badania przydatności do kształcenia muzycznego, które przebiega w formie zadań praktycznych:

 • wykonaniu przygotowanej wcześniej piosenki,
  • powtarzaniu głosem zadanych schematów melodycznych,
  • powtarzaniu zadanych przebiegów rytmicznych,
  • określaniu słyszanych zagadnień muzycznych,
  • badaniu predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

Termin badania przydatności do kształcenia muzycznego na rok szkolny 2018 /2019 odbędzie się w dniach od 18 do 21 czerwca 2018r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).

 Kursy przygotowawcze do SM I st. c-6 letniego i c-4 letniego  odbędą się w dniach:

 1 – 14 czerwca 2018r.

Wyniki kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badań przydatności do kształcenia muzycznego lub egzaminów wstępnych.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do ZSMuz mogą być podane w terminie do

5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane było postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych  do klasy I SM I st. należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna art. 20n Ustawy o Systemie Oświaty).

 

REKRUTACJA do Szkoły Muzycznej II st. (SM II st.) - wydział instrumentalny (z przygotowaniem muzycznym)

Do Szkoły Muzycznej II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 lat.

Kandydaci składają podania w terminie od 1 marca do 31 maja.

Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia z sześcioletnim cyklem kształcenia dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym obejmuje:
• egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,
• egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych.

Egzaminy wstępne na rok szkolny 2018/2019 odbędą się w terminie od 18 do 21 czerwca 2018r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).

W przypadku kandydatów starających się o przyjęcie na instrument dęty wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii zgodnie z art. 20n Ustawy o Systemie Oświaty).

 

REKRUTACJA do Szkoły Muzycznej II st. (bez przygotowania muzycznego)

Do Szkoły Muzycznej II st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 (dotyczy wydziału instrumentalnego) i co najmniej 14 - 15 lat w przypadku wydziału wokalnego.

Kandydaci składają podania w terminie od 1 marca do 31 maja.


Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia dla kandydatów bez przygotowania muzycznego obejmuje badanie przydatności w formie zadań praktycznych:
• wykonaniu przygotowanej wcześniej piosenki,
• powtarzaniu głosem zadanych schematów melodycznych,
• powtarzaniu klaskaniem zadanych przebiegów rytmicznych,
• określaniu słyszanych zagadnień muzycznych,
• badaniu predyspozycji do gry na określonym instrumencie lub warunków głosowych.

Egzaminy wstępne na rok szkolny 2018/2019 odbędą się w terminie od 18 do 21 czerwca 2018r. wg ustalonego harmonogramu (szczegóły w sekretariacie szkoły).

W przypadku kandydatów starających się o przyjęcie w zakresie gry na instrumencie dętym wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia od lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii zgodnie z art.20n ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty.

W przypadku kandydatów starających się o przyjęcie na wydział wokalny wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia od lekarza specjalisty w zakresie audiologii i foniatrii zgodnie z art.20n ust. 3 ustawy o Systemie Oświaty.

 • Czytany 3587 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: