program pit 

Projekt Unijny

 

Nazwa Beneficjenta: GMINA LEGNICA

 

 

Nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0009/18

 

 

Tytuł projektu: LEGNICKA EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

LP.

DATA/ TERMIN

MIEJSCE

(dokładny adres, nr sali )

 

 

GODZINA

 

 

TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA

Prowadzący

1

wtorek

ZSM w Legnicy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A s.106

15.10-15.55

koło fizyczne

Grzegorz Macała

2

poniedziałek

ZSM w Legnicy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A s.118

15.15-16.00

Koło geograficzno - chemiczne

Izabela Kwiatkowska

3

sobota

ZSM w Legnicy, ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A s.118

11.00-11.45

koło historyczne

Halina Broszkiewicz-Cielica

4

piątek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 236

14.30-16.00 co 2 tyg.

koło j.angielskiego kl. 3

Anna Kopańska

5

czwartek

ZSM w Legnicy, Zamek Piastowski, s. 104

8.00 -8.45

Koło matematyczne dla klasy 8

Elżbieta Rodak

6

wtorek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 210

13.30-14.15

koło matematyczne dla uczniów kl.4

Elżbieta Sitko

7

poniedziałek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 214

15.05-15.50

Koło plastyczne

Iwona Rostkowska

8

sobota

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 215

8.00-9.30 co 2 tyg.

koło wyrównawcze z j.polskiego

Grażyna Kucharska

9

środa

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 235

15.10-15.55

Kółko biologiczne kl. 7 i 8

Elżbieta Stasz

10

środa

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 231

12.35-13.20

Kółko matematyczne kl. 3

Elżbieta Stasz

11

piątek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s.235

15.10-15.55

Kółko ortograficzne dla klas 3 OSM I st.

Magdalena Baranowicz

12

piątek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 207

15.00-15.45

kółko z języka niemieckiego

Bożena Płotecka

13

wtorek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 234

15.15-16.00

Nauka programowania kl. 1

Edyta Musielak

14

środa

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 234

15.15-16.00

Nauka programowania kl. 2

Edyta Musielak

15

czwartek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 234

15.15-16.00

Nauka programowania kl. 3

Edyta Musielak

16

czwartek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 113

12.35-13.20

nauka gry w szachy

Ewa Figurska-Wdowikowska

17

czwartek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 210

12.35-13.20

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl.4

Elżbieta Sitko

18

poniedziałek

ZSM Legnica ul Chojnowska 2 sala 237

13:30-14:15

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. 1-3

Zofia Siemiginowska

19

czwartek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s.237

14.30-15.15

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Rafał Dorobek

20

piątek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s.237

14.30-15.15

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Rafał Dorobek

21

wtorek

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 210

08.00-08.45

zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla kl.5

Elżbieta Sitko

22

środa

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 210

13.30-14.15

zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne kl.6

Elżbieta Sitko

23

środa

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 231

14.20-15.05

Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze kl. 5

Elżbieta Stasz

24

środa

ZSM w Legnicy, ul. Chojnowska 2, s. 231

13.30-14.15

Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze kl. 6

Elżbieta Stasz

25

czwartek

ZSM w Legnicy, Zamek Piastowski, s. 108

7.15-8.00

zajęcia wyrównawcze z j.polskiego

Anna Bałka-Kluwak

 

Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: