program pit 

Kalendarz szkoły

 

 

KALENDARZ

Zespół Szkół  Muzycznych w Legnicy

rok szkolny   2019 / 2020

 

Rok szkolny

2.09.2019 - 26.06.2020

I semestr:

2.09.2019r. – 31.01.2020r.

II semestr:

1.02. – 26.06.2020r.

zimowa przerwa świąteczna

23.12.- 31.12.2019r.

ferie zimowe

10.02.- 23.02.2020r.

wiosenna przerwa świąteczna

9.04.- 14.04.2020r.

zakończenie r.szk.  dla absolwentów SM I st.

24.06.2020r.

zakończenie roku dla ucz. ZSMuz.

26.06.2020r.

przerwa wakacyjna

27.06. – 31.08.2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

OSM I st.   ( kl. 1-3 )  2 czerwca 2020r.

.

OSM II st. (kl. 3 – 6 )  4,5,6 maja 2020r.

 

 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

29.08.2019r.

Inauguracyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

09.09.2019r.

Rada Pedagogiczna

13.12.2019r.

Klasyfikacyjne za I semestr  (kl. 6 OSM II st., 6 II st. instr.,4 wok.)

                   24.01.2020r.

Klasyfikacyjne za I semestr 

29.01.2020r.

Plenarne                       

15.04.2020r.

Klasyfikacyjne dla kl. VI OSM II st.  

Klasyfikacyjne dla kl. VI SM II st. i IV wok.

17.06.2020r.

Klasyfikacyjne roczne      

24.06.2020r.

Plenarne                             

Przesłuchania, egzaminy

27 – 31.08.2020r.

Egzaminy poprawkowe

13 – 24.01.2020r.

Przesłuchania półroczne OSM i SM I i II st.     

2-15.06.2020r.

Przesłuchania i egzaminy końcowe i końcoworoczne    

Wywiadówki

28.10.- 7.11.2019r.

Wywiadówki z popisami - dot. instrumentów głównych       

8.11.2019r.

Ogólnoszkolne konsultacje OSM i SM I i II st.  godz.16.30   

28 – 31.01.2020r.

Zebrania z rodzicami OSM I i II st.

28-31.01.2020r.

Spotkania informacyjne z naucz. instr. gł.       

23.03 – 7.04.2020r.

Wywiadówki z popisami - dot. instrumentów głównych       

17.04.2020r.

Ogólnoszkolne konsultacje OSM I i II st.  godz.16.30  

18-23.06.2020r.

Zebrania z rodzicami ucz. kl. I OSM I st. i  kl. I OSM II st. (dot. roku szk.2018/19)

       

 

REKRUTACJA

6-30.04.2020r.

kursy przygotowawcze do OSM I st.   

4-8.05.2020r.

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego w  OSM I st.   

26.05.- 16.06.2020r.

kursy przygotowawcze do SM I st.       

18.06.- 26.06.2020r.

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego w  SM I st.      

18.06.26.06.2020r.

egzaminy wstępne do SM II st. i OSM II st. 

Podania – wnioski:

do OSM I i II st.  – 3.02- 31.03.2020r. 

do SM I i II st. – 2.03.- 29.05.2020r.

 

Egzaminy zewnętrzne  OSM I i II st.

                 21 – 23.04.2020r.                       Egzamin ósmoklasisty kl. II OSM II st.

 

 

Egzamin maturalny kl. VI OSM II st.

                 4.05.2020r.

j.polski – egz. pisemny

                 5.05.2020r.

matematyka – egz. pisemny

                 6.05.2020r.

j.obcy – egz. pisemny

Egzaminy dyplomowe OSM i SM II st.

20,22.04.2020r.

Historia muzyki

maj czerwiec 2020

instrumenty główne, śpiew

REKOLEKCJE

09-11.03.2020

Szkoła podstawowa (1-6 OSM I st. i 1-2 OSM II st.)

23-25.03.2020

Liceum (3-6 OSM II st.)

     

 

  • 02-04.04.2020 – Młody Paganini Legnica
  • 04.2020 godz. 16.30 badania testowe CEA kl. VI c/6 i IV c/4 SM I st.
  • 04. – konkurs chórów
  • 04.2020 – I Przeglad Rytmiki kl. 3 SM I st. - Legnica
  • 15-16.05.2020 – Konkurs Obojowo-Fagotowy Legnica
  • 28-30.05. - Drum Battle Legnica
  • Czytany 5904 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: