program pit

Kalendarz szkoły

 

Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy

rok szkolny 2018 / 2019

 

Rok szkolny

3.09.2018 - 21.06.2019

I semestr:

3.09.2018 - 20.01.2019

II semestr:

21.01.2019 - 21.06.2019

zimowa przerwa świąteczna

22-31.12.2018

ferie zimowe

28.01-10.02.2019

wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019

zakończenie r.szk. dla absolwentów SM I st.

19.06.2019 (środa)

zakończenie roku dla ucz. ZSMuz.

21.06.2019 (piątek)

przerwa wakacyjna

22.06.2019 - 31.08.2019

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

OSM I st. 02.11.2018, 02.05.2019

.

OSM II st. (kl. 1-3) 02.11.2018, 02.05.2019

 

OSM II st. (kl. 4-6) 02.11.2018, 02.05.2019

 

SM I i II st. 02.11.2018, 02.05.2019, dzień egz. dyplomowego z teorii muzyki

Posiedzenia Rady Pedagogicznej

31.08.2018

Inauguracyjne

07.09.2018

Rada Pedagogiczna godz. 13.30

06.12.2018

Klasyfikacyjne za I semestr (kl. 6 OSM II st., 6 II st. instr.,4 wok.)

21.01.2019

Klasyfikacyjne za I semestr

25.01.2019

Plenarne

05.04.2019

Klasyfikacyjne dla kl. VI OSM II st.

Klasyfikacyjne dla kl. VI SM II st. i IV wok.

14.06.2019

Klasyfikacyjne roczne dla kl. VI OSM I st. oraz kl. VI i IV SM I st.

14.06.2019

Klasyfikacyjne roczne

24.06.2019

Plenarne

Przesłuchania, egzaminy

30.08.2018

Egzaminy poprawkowe

2 – 18.01.2019

Przesłuchania półroczne OSM i SM I i II st.

30.05. -13.06.2019

Przesłuchania i egzaminy końcowe i końcoworoczne

Wywiadówki

29.10. - 08.11.2018

Wywiadówki z popisami - dot. instrumentów głównych

09.11.2018

Ogólnoszkolne konsultacje OSM i SM I i II st. godz.16.30

22-25.01.2019

 

 

 

Zebrania z rodzicami OSM I i II st.

22-25.01.2019

Spotkania informacyjne z naucz. instr. gł.

1-12.04.2019

Wywiadówki z popisami - dot. instrumentów głównych

12.04.2019

Ogólnoszkolne konsultacje OSM I i II st. godz.16.30

17-19.06.2019

Zebrania z rodzicami ucz. kl. I OSM I st. i kl. I OSM II st. (dot. roku szk.2018/19)

 

REKRUTACJA

01-17.04.2019

kursy przygotowawcze do OSM I st.

25-30.04.2019

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego w OSM I st.

27.05. -13.06.2019

kursy przygotowawcze do SM I st.

17-19.06.2019

Badanie przydatności do kształcenia muzycznego w SM I st.

teoria instrument

17-19.06.2019

egzaminy wstępne do SM II st. i OSM II st.

Podania – wnioski:

do OSM I i II st. – 01.02. - 31.03.2019

do SM I i II st. – 01.03. - 31.05.2019

 

Egzaminy zewnętrzne OSM I i II st.

Egzamin gimnazjalny kl. III OSM II st.

10.04.2019

cz. humanistyczna

11.04.2019

cz. matematyczno - przyrodnicza

12.04.2019

j. obcy

Egzamin ósmoklasisty kl. II OSM II st.

15-17.04.2019

egzamin ósmoklasisty

Egzamin maturalny kl. VI OSM II st.

6.05.2019

j.polski – egz. pisemny

7.05.2019

matematyka – egz. pisemny

8.05.2019

j.obcy – egz. pisemny

Egzaminy dyplomowe OSM i SM II st.

kwiecień 2019

teoria

czerwiec 2019

instrumenty główne, śpiew

REKOLEKCJE

18-20.03.2019

OSM I st.

01-03.04.2019

OSM II st. kl. I-VI

 

 

  • Czytany 4809 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: