program pit 

Struktura szkoły

 

Struktura Szkoły

Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy tworzą:

1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Legnicy, zwana dalej OSM I st.,

2) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Legnicy, zwana dalej OSM II st.

3) Szkoła Muzyczna I stopnia w Legnicy, zwana dalej SM I st.,

4) Szkoła Muzyczna II stopnia w Legnicy, zwana dalej SM II st.,

 

1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia jest 8-letnią szkołą artystyczną łączącą kształcenie ogólne w zakresie realizacji podstawy programowej szkoły podstawowej ( uczniowie realizują obowiązek szkolny ), oraz kształcenia muzycznego w zakresie szkoły muzycznej I stopnia w specjalnościach: fortepian, gitara, skrzypce, akordeon, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja.

 

2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia jest 6-letnią szkołą artystyczną prowadzącą edukację na podbudowie OSM I st. lub SM I st. i szkoły podstawowej, łączącą kształcenie ogólne w zakresie jeszcze gimnazjum i kl. VII-VIII oraz liceum ogólnokształcącego a także kształcenie muzyczne w zakresie szkoły muzycznej II stopnia na wydziale instrumentalnym w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, organy.

 

3. W Szkole Muzycznej I stopnia edukacja muzyczna prowadzona jest:

1) w cyklu 6-letnim w specjalnościach- fortepian, gitara, skrzypce, akordeon, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja

2) w cyklu 4-letnim w specjalnościach: akordeon, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój,klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia, perkusja

 

4. W Szkole Muzycznej II stopnia edukacja muzyczna prowadzona jest:

1) w cyklu 6-letnim:

a) na wydziale instrumentalnym na podbudowie OSM I st. lub SM I st. w specjalnościach: fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara i w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych

b) na wydziale instrumentalnym bez konieczności podbudowy OSM I st. lub SM I st. w specjalnościach: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, kontrabas.

 

2) w cyklu 4-letnim na wydziale wokalnym – w specjalności śpiew solowy.

 

 

  • Czytany 5165 razy
Powrót na górę

Uczestniczymy w programach: