program pit 

Komunikat

Drodzy Rodzice.

 Przyjęte rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stworzyły dla szkoły sytuację szczególną, wymagającą  od nas wszystkich pełnej współpracy. Forma zdalnego nauczania stała się   koniecznością i stanowi dla uczniów, nauczycieli i Państwa - Rodziców wyzwanie. Zespół Szkół Muzycznych jest szkołą artystyczną, zatem w dzisiejszych okolicznościach musimy również uwzględnić formę zdalnego nauczania  przedmiotów muzycznych –  indywidualnych i grupowych. Specyfika szkoły i poszczególnych przedmiotów jest niezwykle różnorodna, co wymaga współpracy wszystkich  nauczycieli z rodzicami,  w celu  ustalenia form zdalnego prowadzenia zajęć, wspierania, monitorowania i sprawdzania pracy ucznia przy wykorzystywaniu urządzeń elektronicznych.  Dokładamy wszelkich starań, aby w różnych formach realizować nauczanie na odległość zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i muzycznych. Jest to dla wielu z nas zupełnie nowe doświadczenie.  Rozumiemy, że w obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców  wspierających swoje dzieci w uczeniu się w domu  nabrała  nowego znaczenia. Zdajemy  sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie  Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was  łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce, w warunkach domowych. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu,tj nauki, rozwijania zainteresowań, odpoczynku.

Szczególne zadania i obciążenie czasowe leży po stronie rodziców dzieci edukacji wczesnoszkolnej. Jest to etap, który powinien charakteryzować: spokój i systematyczność procesu nauki, wielokierunkowość, dostosowanie tempa pracy do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. W tym przypadku  nauczyciele wspólnie z rodzicami powinni określić najdogodniejszą formę wzajemnego kontaktu, która pozwoli im na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci i realizowania podstawy programowej.

W  trosce o jak najlepszą organizację zdalnego nauczania, wszystkie przez Państwa zgłaszane zastrzeżenia, problemy, uwagi są przez nas analizowane, omawiane i weryfikowane. Wszystkie dobre od Państwa informacje potwierdzające trafność przyjętych form zdalnego nauczania dodają nauczycielom pewności i poczucia akceptacji – za co bardzo dziękujemy.

Jako dyrektor ZSMuz. w Legnicy proszę Państwa  o wyrozumiałość i cierpliwość. Jestem przekonana, że przy dobrej współpracy uda nam się wspólnie dopracować formy pracy z uczniami  na odległość, satysfakcjonujące  wszystkich - uczniów, nauczycieli i rodziców. Zachęcam do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą.

Drodzy Rodzice, w tej trudnej sytuacji zagrożenia epidemicznego proszę dbać o siebie, dzieci i Waszych bliskich – zachowujcie Państwo wszystkie możliwe środki ostrożności. Życzę zdrowia, optymistycznych myśli i samych dobrych wiadomości.

Lucyna Huzarska
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy

 

 

 

Czytaj dalej...

Rekrutacja

Szanowni Państwo.

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy dodatkowe rozwiązania, które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie w procesie rekrutacji do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.  i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch form składania wniosków:

1) wysłanie skanu lub zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów drogą mailową na adres szkoły -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Po ustaniu zagrożenia oryginały dokumentów należy dostarczyć do szkoły.

2) dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły. Na portierni szkoły ( I piętro w budynku Akademii Rycerskiej), rodzice mogą zostawiać wnioski w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w szkole rodzice otrzymają na maila. Na portierni  dostępne będą również druki wniosków do wypełnienia. Przy wyborze tej formy złożenia wniosku niezbędne jest wpisanie adresu e-mail we wniosku.

Czytaj dalej...

Szkoła nieczynna 16-18.03.2020 r.

Informujemy o całkowitym zamknięciu Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy w dniach 16-18.03.2020 roku.
Pilne sprawy proszę przekazywać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O podejmowanych decyzjach będziemy informować poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.

Czytaj dalej...

Szanowni Rodzice uczniów ZSMuz w Legnicy

Dwa tygodnie przerwy w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych w szkole, nie jest to czas dodatkowych ferii dla uczniów i nauczycieli. W tym okresie nauczyciele poszczególnych przedmiotów, w ramach swojej gotowości, będą systematycznie przekazywać za pośrednictwem e - dziennika MobiReg materiał do realizacji przez ucznia w warunkach domowych.

Czytaj dalej...

ODWOŁANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Rodzicu
1. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, zajęcia w OSM I st. w dniach 12 i 13 marca br. będą prowadzone tylko w formie działań opiekuńczych Dla uczniów OSM II st. i SM I i II st. zajęcia dydaktyczne zostają odwołane od 12 marca do 25 marca br. Od 16 marca wszyscy uczniowie ZSMuz, w tym uczniowie OSM I st. nie przychodzą do szkoły do 25 marca br. 
2. Prosimy zachęcać swoje dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
3. Przypominamy, że rodzicom mającym dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS;
4. Prosimy przekazać osobom opiekującym się Państwa dziećmi, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
5. Prosimy o przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.
6. Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 
Uczniu
1. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
2. Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
3. Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Czytaj dalej...

Uczestniczymy w programach: